Samla


Samla mynt

Här finns några sidor som varit med i 25 år alltså sedan Ingemars Myntsida startade 1998! Egentligen borde denna sida inte existera. Var och en väljer samlarområde och det finns nog inte två samlare som samlar på exakt samma sätt. För nybörjarn vill jag dock presentera några sätt att samla.


De vanligaste samlarområdena bland numismatiker förutom mynt är sedlar, polletter, medaljer, litteratur, sparbössor, primitiva betalningsmedel.


De första mynten präglades ca 630 f.kr (dvs för över 2600 år sedan). I Sverige har vi präglat mynt sedan cirka 995 (Olof Skötekonung), alltså i över 1000 år. Totalt har det säkert präglats över en miljon olika mynt i världen, det finns mynt för alla typer av samlare. Några samlar områden för samlare av världens mynt skulle kunna vara romerska kejsare, mynt som användes på Hansa-tiden, mynt med djurmotiv eller varför inte försöka hitta ett mynt från varje nu existerande land.


Själv har jag begränsat mig till svenska mynt. Den svenska myntningen är så stor och variantrik att jag har nöjt mig med tiden efter 1521 och då i första hand små silvermynt och kopparmynt. De svenska mynten erbjuder många samlarområden.


Några samlarinriktningar är:


Typsamlaren: Samlar ett mynt av varje sort inom en viss tidsrymd. Även om man bara specialiserar sig på ett begränsat område, kan det vara mycket knepigt eller ibland omöjligt att hitta alla typer. Svenska medeltidsmynt, guldmynt, riksdalrar, ettöringar eller mynt präglade efter 1873 är några exempel.

Variantsamlaren: Inriktar sig på ett fåtal myntvalörer och försöker identifiera alla existerande varianter, bara när det gäller ettöringar så finns specialister på Christina, Gustav II Adolf, Carl XI, Fredrik I etc. Andra variantsamlare inriktar sig på moderna mynt exempelvis enkronor med klumpar eller tiokronor med felaktig stampställning.

Årtalssamlaren: Det är ofta här som myntsamlaren börjar. Det vanligaste är nog att samla mynt från kronmyntstiden dvs efter 1873. Årtalssamlaren försöker få tag i alla de årtal som präglats av en eller flera valörer. För en del spelar kvalitén ingen roll för andra är det bara objekt i toppkvalitet som gäller.

Kvalitetssamlaren: Många samlare specialiserar sig på att försöka få tag på det bästa exemplarer som finns att tillgå av ett visst mynt.


Några svenska samlarområden är:


Besittningsmynt: Mynt präglade utanför Sverige men av svenska regenter. Besittningsmynt finns från 1561 till 1834. Mynten har bl.a. präglats/kontramarkerats i Livland, Reval, Pommern, Straalsund, Erfurt och S:t Barthélemy.

Svenska guldmynt: Guldmynt har präglats i Sverige i över 400 år.

Medeltiden: Mynt präglade från Olof Skötekonung (997) till tiden före Gustav Vasa (1521).

Kronmynts tidens mynt: Dvs mynt med beteckningen krona (vilken delas upp på 100 öre), kronmyntsreformen infördes 1873.

Plåtmynt: Vilka är världens största mynt, det största 10 daler silvermynt präglades 1644 och 1645 och vägde 19,7 kg styck. Den störste svenske samlaren av plåtmynt, Cavalli, hade över tusen stycken plåtmynt, varav en 10 daler. Vikten på hans samling var alltså flera ton...


Låt fantasin, den egna ekonomin och det egna intresset styra...


 

Mitt Myntsamlande


Hur jag började samla mynt


Min myntsamlarkarriär började redan på mitt första levnadsår av Morfar fick jag en låda med gamla kronor. Sedan blev det några mynt varje år. Mynten låg orörda fram till skolan började. I skolan samlade alla på något, från frimärken till hockeybilder. Jag och några kompisar började intressera oss för mynt. Det var härliga tider. I släktingars sparbössor kunde man hitta allt från Oscar II och framåt. En årtalssamling växte så smått fram. Det som saknades inköptes hos mynthandlare under semestern. När så årtalssamlingen var i det närmaste komplett fastnade intresset för äldre svenska mynt. Det intresset finns fortfarande. Främst är det de lägre silvervalörerna och kopparmynten som tilldrar sig mitt intresse. Första äldre myntet var ett oansenligt 1ökm 1724. Många år senare fick jag möjligheten att köpa ett 30-tal 1ökm och jag blev variantsamlare. Nu har jag kanske inte varit jätte aktiv under alla dessa år men intresset har funnits där hela tiden.


För drygt trettio år sedan (ca 1990) tog jag åter fram Morfars låda och i botten hittade jag denna lapp.

Morfar som ej var myntsamlare hade nyligen gått bort. Jag hade ett år kvar på juristlinjen och var en hängiven numismatiker!
Copyright © ingemars.se 1998-2024