OBJEKT SOM SKA LÄMNA MIN SAMLING

Mina utsorterade dubbletter som jag byter mot andra svenska numismatiska objekt eller säljer. Kom gärna med pris- eller bytesförslag om det är något du vill förvärva. Finns en hel del andra dubbletter som inte finns med nedan. Objekten ligger i kronologisk ordning utifrån när jag lagt upp dom på sidan.
info@ingemars.se
2024-03-02


ITEMS THAT WILL LEAVE MY COLLECTION

My sorted duplicates that I sell or exchange for other Swedish numismatic objects. Feel free to make a price or exchange proposal if it is something you want to acquire. The objects are in chronological order from when I posted them on the page. Payment EUR or USD with IBAN or PayPal.
info@ingemars.se

Mynt/ Coin
Information/ Info Bild/ Picture
1 ÖrKM 1720
Refflad rand
Svår

3 heller 1737
Hessen Kassel
Fredrik I

1 ÖrKM 1720
Hedlingerkrona
Raritet om än i dålig kvalitet

Copyright: Ingemar Myntsida 2024


Samtliga objekt förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida