Böcker

NUMISMATISK LITTERATUR - Ett urval

 

En förteckning jag för många år sedan påbörjade men som sedan föll i glömska. Observera att prissättningen gjordes för 15-20 år sedan. Priserna på litteratur liksom andra numismatiska objekt fluktrerar över tid. Priset beror på utbud och efterfrågan. Vissa böcker har blivit dyrare andra billigare. 


Bestämde mig nyligen (14/4-2024) för att göra en uppdatering av denna sida. Förstår att många är inne och läser sidan. Börjar uppdateringen inom kort och ska försöka fokusera på tiden efter 1903. För tiden före får jag hänvisa till Hesses bok. 


Har du tips på litteratur som saknas, kontakta mig!


Senast uppdaterad 2024-04-21A


Aboa 1987,Bergroth, 1987 *

Acta Monetaria Sueciae. Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller Franzén mfll. 1164–1318. 2020

Ahlström lagerkataloger, 1954-1987?, nr 1-61 (1200-1600)

Ahlström auktioner, 1972-2004, Nr:1-71, (2500-3500) *

Algårds samling, Österlund, 1977, auktionskatalog, (150-200) *

Almer, Yngve Mynthandel AB, offertlista 10, Svenska kopparmynt, 1972 (100-150) *

Anglosachiska mynt, Hildebrand, 1846, (500-650)

Anglosachiska mynt, Hildebrand, 1881, (300-500) *

Anmärkningar öfver Sveriges äldsta mynt, JH Schröder, avhandl. 1827, (300-400)

Anteckningar kring tidiga myntsamlingar och deras förvaring, Nathorst-B. 1983 (75- 100)

Anteckningar om Arboga mynt och myntverk, Silvfering, 1928, (300-500)

Antikören auktioner, 1986-2000, Nr: 1-22, (1000-1250)

Antikören lagerlistor

Anton Meybusch, Kongelig Hofmedaillör, Kold2020 *

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt del 1, Appelgren

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt del 2, Appelgren

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt del 3, Appelgren

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt 1632-1660,

Appelgren auktionskataloger, nr 1-???

Appelgren lagerlistor, nr 1-???

Arvid Karlsteen. En medaljgravör och ..., Renqvist, 1931, (200-250) *

Att samla Mynt, Weibull, 1967, (30-40)

Att samla Mynt, sedlar och medaljer, Schenkmanis/Wisehn, 1995 (250-350) *

Att samla numismatica, Nathorst-Böös, 1958, (100-125) *

Auktionspriser å svenska riksdalermynt, Gamby, 1938

Avesta under kopparbrukets tid, Norberg, 1956

Appelgrens Myntauktioner, 1908-1939


B


Berättelse om svenska kongl. myntkabinettet, Hallenberg, 1804, (1000-1500)

Beskrifning och förteckning över Stora Kopparbergs myntkabinett, Sahlin, 1895, (500- 700)

Beskrifning öfver Sveriges Polletter, (38 s.) T.Gustafsson, 2000, (35-50) *

Beskrifning över swenska mynt och..., Berch, 1773, (2-3000)

Beskrifning över svenska kopparmynt, Stiernstedt, 1871, del 1+2, (1000-1500)

Betraktelser kring numismatik, 1700-talets Stockholm & Bellman. Golabiewski Lannby, 2024

Bibliographie de l´Archélogie pré…, Montelius, 1875, (100-150)

Bobergs Mynthandel auktioner, nr 1-22, 1925-1931, (1400-1600)

Bobergs Mynthandel lagerlistor, nr 1-5, 1925-29, (600-700)

Bokauktionskammaren i Stockholm, 1837-1900

Bonniers samling Carl XI, Holmberg, 1931, (1000-1500)

Bonniers samling medeltidsmynt, (52 s.), Bonnier, 1906, (200-400)

Bror Emil Hildebrand, KMK Lagergqvist mfl 2006 *

Bruuns samling, auktionskatalog, 1914, (faximil 200-250)

Bukowskis auktioner, 1882-1910

Byzantine coins found in Sweden, 1989

Börs och Bössa, Malmer m.fl Nathorst-Böös, (50-75)


C


Carlsson, Ingemar Samling, Ahlström auktion, 1995, (100-150)

Carl XI:s mynt Holmberg 1931 (322s)

Carolinermyntet och AO ,Wallenberg, 1978, (30-40)

Catalouge of Scandinavian Coins, Hobson, 1972, värderingsbok (20-30)

Catalogus Nummorum..., Keder, 1728. (5-7000)

Catalogus Numismaticus..., Sköldebrand, E, 1785

Catalog Variorum Usque... Nummariam in Suecia, Warmholtz, 1780

Bibl. över svenska num.tryck. (700-800)

Cavallis samling, Broberg, 1927 *

Collectio nummorum cuficorum...Hallenberg, 1800 (1000-1500)

Coins of Sweden-, 1989-90, Betydande auktion med svenska mynt, (400-500)

Commen..IX-XI In suecia repertis del 1, Lagerqvist/Rasmusson, 1961, (100-200)

Commen..IX-XI In suecia repertis del 2, Rasmusson, 1968, (100-200)

Commen..IX-XI nr 1 The new era, Jonsson, 1987, (100-125)

Commen..IX-XI nr 2 Byzantine coins found in Schweden 1989

Commen..IX-XI nr 3 xxxx

Commen..IX-XI nr 4 The Sigtuna Coinage 995-1005, Malmer, 1989, (200-300)

Commen..IX-XI nr 5 xxx

Commen..IX-XI nr 6 Sigtuna Papers, Malmer/Jonsson, 1990, (200-300)

Commen..IX-XI nr 7 Otto Adelheid pfennige, Hatz 1991

Commen..IX-XI nr 8 xxx

Commen..IX-XI nr 9 The Anglo-Scandinavian Coinage c.995-1020, Malmer, 1997

Commen..IX-XI nr 10 xxx

Commen..IX-XI nr 11 xxx

Commen..IX-XI nr 12 xxx

Commen..IX-XI nr 13 xxx

Commen..IX-XI nr 14 Serpents and crosses, Gunnarsson 2023

Commen..IX-XI nr 15 Pfennigmärkte, Kilger 2000

Commen..IX-XI nr 16 Die Deutshen münzen, Hatz 2001

Commen..IX-XI nr 17 xxx

Commen..IX-XI nr 18 xxx

Corpus num.sae IX-XI Gotland 1, Malmer, 1975, Akebäck-Atlingbo (100-200)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 2, Malmer, 1977, Bäl-Buttle, (200-250)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 3, Malmer, 1982, Dalhem-Ethelhem, (200-300)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 4, Malmer, 1982, Fardhem-Fröjel, (200-250)

Corpus num.sae IX-XI Dalarna 1, Malmer, 1979, Falun-Rättvik (75-125)

Corpus num.sae IX-XI Skåne 1, Malmer, 1985, Åhus-Gröby, (175-250)

Corpus num.sae IX-XI Skåne 4, Maglarp-Ystad, (175-250)

Corpus num.sae IX-XI Blekinge 1 xxx

Corpus num.sae IX-XI Östergötland 1, Malmer, 1983, Älvestad-Viby, (100-200)


D


De Argento Runis seu Literis Gothicis etc..., Keder 1703.

De moneta ærea in Svecia rotunda. P1-2. Thunius, E, 1725-31

De numis Svaciae antiquis, Skagerström, 1802, (50-100)

De nummis Arabicis in Sviogothia repertis disquisition, Aurivillius, C , 1775

De nummis Gothlandicis... Schröder, J.H, 1837

De re nummaria P I-III, Ziervogel, 1750, (500-700)

De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer, Areen, 1938

De recentioribus numis Arabicis... ,Winbom, J.A., 1815

Den gröna näringen under 200 år II Belöningar och Minnen Danell mfl 201? *

Den senmedeltida penningen i Sverige, Malmer, 1980, (200-400)

Den svenska örtugsmyntningen, 1440-1470, Rundberg 2005 ,350s, (100-125)

Den svenska örtugsmyntningen under Albrekt av Mecklenburg (1364–1389). Rundberg, 2011 *

De svenska mynten, TG Appelgren, 1923, 24s. (50-100)

Die Königlich Schwedishe Munzen in Livland, Platzbarzdis, 1968, (100-150)

Dissertatio Historica de Numis Gothlandicis, Berggren, 1810

Dolda skatters hemlighet, Thordeman, 1941, (40-70)

Dolt i kabinett, Lovisa Ulrikas Myntkabinett, 2004, 122s, (250-275)


E


England till år 927. Något om historien, mynten och kulturen. Castenhag, 2022 *

Enkla, dubbla och svåra slantar, Lagge Ekström, 1999, (150-200)

En swensk mynt- och Finance-historia, Carl Stolpe, 70 sidor 1770, (350-500)

En studie av Karl IX:s mynthistoria I-III, Menzinsky (1000-1500)

Elias Brenner, en forskare, Aspelin, 1896, (400-600)

Erik XIVs mynt med Göteborgsmotiv Jönsson/Lagerqvist, 1975, (50-100)

Ett eget värde - Gotlands tidigaste myntning 11401220, Myrberg 2008 *

Ett gammalt mynt berättar, Ottosson, 1991, (25-30) Ett svenskt myntkabinett, Snoilsky, 1873, (300-500)

Ett öre i silver från Frihetstiden, Larsson, 2023

Europeiska valutor som upphör vid införandet av Euro, 1999, (4s.), Lagerqvist, (5-10)

Ex occasione numi cufici, de nomis Dei Gud..., Hallenborf, 1796. (700-900)


F


Ficktabell över Bernadotterska ättens svenska mynt, (48 s.),Glück, 1971, (20-25)

Fredrik I:s mynt av riksdalervalör, Holmberg, 1941, (175-225)

Frihetstidens ettöringar, Larsson 2023 *

Från malm till mynt och medalj, 1998, Från myntkabinettet i Växjö, (318 s.), 1987, (150-175)

Föreläsningar öfver Upsala academies..., Ziervogel, 1772, (400-600)*

Första boken om mynt, (325 s.), Kinnmark/Hobson,1971, (30-50)

Försök till utveckling...Sveriges penning-väsende, Frölich, 1809, (75-100)

Förteckning över Antellska myntsamlingens del I Appelgren 1908 *

Förteckning över Antellska myntsamlingens del II 1906 *

Förteckning över Antellska myntsamlingen del III, Appelgren, 1936 *

Förteckning över Antellska myntsamlingens del IIII år ? *

Förteckning över Johan Scharps samling, Scharp/Klemming, 1851, (500-700)

Företeckning över Jönköpings…Läroverks Mynt och minnespenningar, (38s.), Friberg, 1900

Förteckning öfver Karlstads läroverks myntsamling, Bergqvist, 1905

Förteckning över Oldenburgs medaljsamling, Oldenburg, 1878, (100-150)

Förteckning över Timmermansordens samling, Lilienberg, 1910 *

Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks myntkabinett,del I-IV Rundqvist, 1928, (300-400) *


G


Gamla mynt-litet myntlexikon, Nathorst-Böös, 1977, (20-25)

Gamla mynt och deras öden, (66 s.), Högberg, 1956, (75-125)

GNF:s småskrifter 1 Något om de svenska myntens stil Wideen 1971

GNF:s småskrifter 2 Räknepenningar och spelpenningar, Holst, 1971

GNF:s småskrifter 3 Fyra-ören med årtalen 669 och 670, Saxin 1972

GNF:s småskrifter 4 Polletter, Skårman, 1973

GNF:s småskrifter 5 Sedlar och inflationer Nathost-Böös 1973

GNF:s småskrifter 6 Numismatikern Podolijn och Azorernas upptäckt Wideen 1973

GNF:s småskrifter 7 Göteborgs Numismatiska Förening 1943-73, Sandström, 1973

GNF:s småskrifter 8 Medaljer och medaljsamlande, Hillström 1974

GNF:s småskrifter 9 Numismatisk kuriosa, Holst 1975

GNF:s småskrifter 10 Ompräglingar och tillfällighetspräglingar, Hellström 1975

GNF:s småskrifter 11Polletter från ångslupsbolagen i Göteborg, Skårman mfl 1976

GNF:s småskrifter 12 Från heraldikens värld, R:son Mark 1977

GNF:s småskrifter 13 Från falskmynt till kopior, Andreasson, 1977

GNF:s småskrifter 14 Trafikpolletter från hamnarna i Göteborg... Lundberg mfl 1979

GNF:s småskrifter 15 Urtuquiderna och deras mynt Holst 1980

GNF:s småskrifter 16 Romerska myntporträtt, Björn 1983

GNF:s småskrifter 17 Antika årtalsmynt, Holst

GNF:s småskrifter 18 Dirhemen Ett medeltida världsmynt, Holst

GNF:s småskrifter 19 Celtic Coins of the Danube Region/... Biro-Sey 1987

GNF:s småskrifter 20 Tre småstycken om mynt, Holst 1988

GNF:s småskrifter 21 Palestinas och Israels sedelhistoria 1914 - 1989, Persson 1990

GNF:s småskrifter 22 Magnus Lagerberg, museiman, numismatiker..., Gamby, 1991 *

GNF:s småskrifter 23Några anteckningar om Lantbruksmedaljer, Husberg 1995

GNF:s småskrifter 24 Den skandinaviska myntunionen, Lundh, 1997

GNF:s småskrifter 25 Göteborgs Numismatiska Förening 1973 - 2003, Sandström 2003

GNF:s småskrifter 26 Medaljer med Pehr Dubb och hans nätverk, Gustavsson 2007

GNF:s småskrifter 27 Karl Hultström - Medaljkonstnär och mångsysslare, Gustavsson 2010

GNF:s småskrifter 28 Hertig Johan av Östergötland 1589-1618, Zakrission 2010

GNF:s småskrifter 29 Johan Frans Podolyn Myntsamlare och numismatiker, Gustavsson 2011

GNF:s småskrifter 30 Ivar Johnsson som medaljkonstnär, Gustavsson 2013

GNF:s småskrifter 31 Göteborgspollett, Gustavsson

GNF:s småskrifter 32 GNF jubileumsskrift 2003-2018

GNF:s småskrifter 33 Mitt liv som myntsamlare – av Rolf Sandström 2020

GNF:s småskrifter 34 Sven Kulle - Jugendkonstnären – av Bo Gustavsson.2023

Gotländska silverskatter från Valdemar, af Ugglas, 1936, (35-50)

Grekiska mynt ur konung GVIA samling, Schwabacher, 1962

Guldbrakteaterna, Öberg, 1942, (200-2550)

Guldskatten från regalskeppet Kronan, Golabiewski-Lannby, 1986

Gustav V:s mynt med spec. hänsyn till dess varianter, (100 s.), Berggren/Kinnemark, (25-40)

Gunnar Ekström Myntsamling, M.Wijk 2006 (100-125)

Gunnar Holst Stiftelse för numismatik 1991-2015, Holmen 2019 *

Gustav Vasas mynt, Appelgren, 1933

Gustav Vasas mynt och tabellstriden, Appelgren, 1936

Gyllengrips myntsamling, 1737 (finns också som faximile)H


Hamrin & Svahn lagerlistor, 1992-ff, Nr: 1-17 (250-300)

Hedlinger- ett bidrag till frihetstiden, Warburg, 1890, (200-350)

Hela världens tjuv, Nathors-Böös, 1973 *

Hellas och de första mynten, Sandström 2019*

Hesselblads Mynthandel lagerkatalog, nr 1-91, 1953-63

Hirsch Mynthandel auktioner, Nr:1-39, 1966-1990,

Hirsch Mynthandel lagerlistor,Nr: 1-101, 1955-1990?

Historia Numophylacci R, Götlin, 1:02, (50-75)

History of Prices and Wages in Medival Sweden, Svensson mfl 2023

History of Prices and Wages in Medival Sweden, index, Svensson mfl 2023

Holmberg Mynthandel auktioner, lagerlistor

Hur man beskriver medaljer och plaketter, Gustavsson/Danell 2021 *

Högbergs Mynthandel, lagerlistor


I


Inledning tkll närmare kunskap om Swenska..., Modeer, 1796

Inträdestal om myntsorter, Thunberg, 1779 (finns också som faximile)

Itinerarium sacea scripturae, Henrik Buntino, 1588


J


Julius Haganders myntsamling, 1996, (500-600) *


K


Kastpenningtyper

Karl XI:s mynt 2 mark, Göhle 2022 *

Karl XI:s 1 öre i silver 1661-1607 Källerhom 2018*

Karl-Gustafs samling, auktionskatalog, Spinks-London, 2000, (300-400)

Katalog över gamla Aktiebrev, 1998, värderingskatalog, 162 s. (250)

Koppar, KMK - Lagerquist mfl, 2012 *

Kopparbergs enskilda bank och dess sedlar, Nathorst-Böös, 1982

Kopparkrigaren- prislistor 1996-ff (125-150)

Kopparmyntningen i Sverige 1624-1714, Wolontis, 1936, (300-500) *

Kopparmyntningen i Sverige och dess utl.besittningar, Stiernstedt, 1864, (1000-1200)

Kort översikt övfer Cavallis plåtmynt, Cavalli, 1890, (1500-2000)

Kristianstadsortens Numismatiska Förening, auktionslistor, 196?-ff

Kristinas ettöringar av koppar, Törngren, 1991, (100-150)

Kung Olofs Mynthus, Malmer, 1991

Kung Knut Eriksson och penningarna, Golabiewski, 2019 *

Kungliga medaljen, Illis quorum meruere labores, (95 s.), Löfström, 1933, (150-200)

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1911 bl.a metersystemets införande

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1912

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1913 *

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1915 bl.a Sverige mynt 1536-1604 *

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1916 bl.a Sveriges mynt 1449-1535 *

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1917 *

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1925

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1926 bl.a. svenska myntverk genom tiderna *

Kungliga Myntet 1850-1950, Swensson, 1950 (75-100)

Kungliga Svenska Riddarordnar I-II, 1936, (400-500)


L


Landskapsinventeringen vol.1, Malmer 1982, Myntfynd från Östergötland (50-75)

Landskapsinventeringen vol.2, Malmer/Wisehn, Myntfynd från Ångermanland, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.3, Wisehn 1990, Myntfynd från Dalarna, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.4, Wisehn, Myntfynd från Uppland, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.5, Golabiewski-Lannby, 190, Myntfynd från Närke, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.6, 1992, (50-75) Landskapsinventeringen vol.7, 1992, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.8, Wisehn, 1995 Myntfynd i Lappland, Norrbotten och Västerbotten, (75-100)

Landskapsinventeringen vol.9, Myntfynd från Blekinge, 111 s. (75-100)

Landskapsinventeringen vol.10, Myntfynd från Halland, 2003, 238 s. (50-75)

Landskapsinventeringen vol.11, Myntfynd från Bohuslän, 2004, 144 s. (50-75)

Landskapsinventeringen (12) Myntfynd från Skåne, Kristianstads län 2015

Landskapsinventeringen (13) Myntfynd från Västmanland 2017

Landskapsinventeringen (14) Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland 2018

Lars O Lagerqvist, bibliografi 1988-1998, SNFSS nr 9, 1999

Lea Ahlborn, En svensk medaljkonstnär under 1800-talet, (380 s.), B.Olsén, 1962, (200- 250)

Lilla Sedelboken 1972, L.Ridström (20-25)


M


Maal och vaegt, Jansson, 1936, Nordisk Kultur XXX, (200-300)

Med svensk krona, den svenska kolonin S:t Barthelemys mynthistoria, Olrog, 1978

Medaljer och jetonger slagna av Kungl.Vitterhetsak., Rasmusson, 1953, (150-200)

Medaljboken, Ridderström, 1975

Medaljkonstnärer, Delzanno 2022 *

Medeltida silvermynt. Myntning på Åbo slott. Ehrnsten mfl 2022 *

Mellan stengrund och stenhus, Östergren, 1989, Gotlands vikingaskatter, (100-150)

Minne af Carl Reinhold Berch,(324s) Schück, 1917 (500-750)

Minnesanteckningar öfver Enskilda Svenska mån och Qvinnor, Hildebrand, 1860, (150- 200)

Moneta Mynthandel lagerlistor, 1950-1964

Moneta Nostra, Klackenberg, 1992, 371s *

Monatiseringen i medeltidens Sverige, (100- 150)

Mortensen, Publicistvirksomhed 1974-1999, 2000, (250-300)

Mynt, (228 s.)Aakjer, 1936, (125-150)

Mynt, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1968, (50-75) *

Mynt av arabiskt ursprung funna i Skandinavien, Holst, 1973, (40-60)

Mynt av guld, silver och koppar...1478-1892, (68 s.), Holmberg 1894, (100-150)

Mynt från början, Tarras-Wahlberg, 1971, (50-75) *

Mynt från Sveriges medeltid, (200 s.), Jönsson, 1969, ( faximil 50-75)

Mynt funna i Westergötlands Jord.Werner, H.,1879

Mynt och bankpolitik under hattväldet 1783-1764, (208 s.), Sjöstrand, 1908, (100-150)

Mynt och medaljer, (344 s.), Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1960(150-200)

Mynt och medaljer slagna för främmande makt..., Ossbahr, 1927, (400-600)

Mynt och medaljsamlare inom det svenska..., Rasmuson, (30-50)

Mynt och medaljsamlingen vid stifts- och landsbiblioteket i Linköping, Nordlind, 1991 -

Mynt och människor, (171s), Malmer, 1968, (200-250)

Mynt och varors värden, Botin, 1771, (800-1000)

Mynt och varors värde i Sverige, Hallenberg, 1798, (800-1000)

Mynt, sedlar och medaljer, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1981, (75-100)

Myntboken, Tonkin, 1971-ff, Nr:1-28

Myntdirektörens underdåniga berättelse för år 1917, 1918, (50-75)

Mynte-sorter och annat handel ang..., Diurman, 1784, (200-300)

Mynten berättar, Lagerqvist, (30-40)

Mynten i Sverige 1818-2018, Hamrin, 2018 *

Myntens kemiska sammansättning, Nord, 1923

Myntfynd från Finland 1 - Nyland Ehrnsten mfl 2017 *

Myntförteckning, Utländska mynt i Sverige före 1500, (9s.)Alstertun, (20-30)

Mynthuset, auktionskataloger

Myntfront (tidskrift), 1973-77, totalt 20 nummer (200-300)

Myntgalleriet, auktionskataloger, lagerlistor

Myntkatalogen i 200 år, (38s), Nathorst-Böös, 1966, (100-130)

Myntkontakt (tidskrift), 1972-1985, totalt 121 nummer

Myntkunskapen i gemen...Ziervogel, E.,1757

Myntningen i Sigtuna, Lagerqvist, 1994

Myntningsfynd från Lödöse, Ekre, 1972

Myntnytt (tidskrift), utgiven 1970, totalt 4 nummer -

Myntsamlandet som hobby, Ehnbom, 1983 (50-75.-)

Myntsamlingen hos S:t Ragnhlds gille, Carlsson/Avelöv, 1984

Myntstamp, internet-artikel, Norling och Skogsberg, 1994 (gratis)

Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson. Red.: T. Talvio & M. Wijk. 2015 *

Mynttidningen (tidskrift), Utgiven 1994-97, totalt 19 nummer, numera på Internet
Förteckningen är upplagd på följande sätt 1.Bokens titel 2.Författare 3.Tryckår 4.Information om boken. (5.Värdering).


Svensk myntlitteratur är ett växande samlarområde. Allt fler inser litteraturens betydelse för numismatiken. Tyvärr är området eftersatt när det gäller litteratur (SIC!). Inga värderingsböcker och få förteckningar finns att tillgå. När nu Internet finns att tillgå skall jag försöka dra mitt strå till stacken när det gäller myntlitteratur. Prisuppgifterna nedan är en sammanställning av såväl auktionsnoteringar som personliga värderingar. Förteckningen är långt i från komplett. Prisuppgifterna är säkert subjektiva. Men det är i alla fall ett försök att få tillstånd en förteckning och värdering av litteraturen. Priset är också i hög grad beroende på litteraturens kvalitet, för kända exlibris, exklusiva inbindningar eller intressanta provienser och samtida anteckningar mm, detta tar min förteckning tyvärr inte hänsyn till. Likaså kan vissa priser vara höga då det exemplar som jag lagt till grund för värderingen uppfyller dessa krav. Saknas något?, är värderingarna fel?, är objektet felaktigt beskrivet? Alla kommentarer och kompletteringar till förteckningen är välkomna! Skicka ett mail.Titel A - LA


Aboa 1987,Bergroth, 1987 

Acta Monetaria Sueciae. Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller Franzén mfll. 1164–1318. 2020

Ahlström lagerkataloger, 1954-1987?, nr 1-61 (1200-1600)

Ahlström auktioner, 1972-2004, Nr:1-71

Algårds samling, Österlund, 1977, auktionskatalog, 

Almer, Yngve Mynthandel AB, offertlista 10, Svenska kopparmynt, 1972 

Anglosachiska mynt, Hildebrand, 1846, (500-650) 

Anglosachiska mynt, Hildebrand, 1881

Anmärkningar öfver Sveriges äldsta mynt, JH Schröder, avhandl. 1827, (300-400)

Anteckningar kring tidiga myntsamlingar och deras förvaring, Nathorst-B. 1983 (75- 100) 

Anteckningar om Arboga mynt och myntverk, Silvfering, 1928, (300-500)

Antikören auktioner, 1986-2000, Nr: 1-22, (1000-1250)

Antikören lagerlistor

Anton Meybusch, Kongelig Hofmedaillör, Kold2020 *

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt del 1, Appelgren

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt del 2, Appelgren

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt del 3, Appelgren

Antellska Myntsamlingen,svenska mynt 1632-1660, 

Appelgren auktionskataloger, nr 1-???

Appelgren lagerlistor, nr 1-???

Arvid Karlsteen. En medaljgravör och ..., Renqvist, 1931

Att samla Mynt, Weibull, 1967, (30-40) 

Att samla Mynt, sedlar och medaljer, Schenkmanis/Wisehn, 1995 

Att samla numismatica, Nathorst-Böös, 1958

Auktionspriser å svenska riksdalermynt, Gamby, 1938

Avesta under kopparbrukets tid, Norberg, 1956

Appelgrens Myntauktioner, 1908-1939 


B


Berättelse om svenska kongl. myntkabinettet, Hallenberg, 1804, (1000-1500) 

Beskrifning och förteckning över Stora Kopparbergs myntkabinett, Sahlin, 1895, (500- 700)

Beskrifning öfver Sveriges Polletter, (38 s.) T.Gustafsson, 2000

Beskrifning över swenska mynt och..., Berch, 1773, (2-3000) 

Beskrifning över svenska kopparmynt, Stiernstedt, 1871, del 1+2

Betraktelser kring numismatik, 1700-talets Stockholm & Bellman. Golabiewski Lannby, 2024

Bibliographie de l´Archélogie pré…, Montelius, 1875, (100-150)

Bobergs Mynthandel auktioner, nr 1-22, 1925-1931, (1400-1600) 

Bobergs Mynthandel lagerlistor, nr 1-5, 1925-29, (600-700)

Bokauktionskammaren i Stockholm, 1837-1900 

Bonniers samling Carl XI, Holmberg, 1931, (1000-1500)

Bonniers samling medeltidsmynt, (52 s.), Bonnier, 1906, (200-400)

Bror Emil Hildebrand, KMK Lagergqvist mfl 2006 

Bruuns samling, auktionskatalog, 1914, (faximil 200-250)

Bukowskis auktioner, 1882-1910 

Byzantine coins found in Sweden, 1989

Börs och Bössa, Malmer m.fl  Nathorst-Böös, (50-75) 


C


Carlsson, Ingemar Samling, Ahlström auktion, 1995, (100-150)

Carl XI:s mynt Holmberg 1931 (322s)

Carolinermyntet och AO ,Wallenberg, 1978, (30-40)

Catalouge of Scandinavian Coins, Hobson, 1972, värderingsbok (20-30) 

Catalogus Nummorum..., Keder, 1728. (5-7000)

Catalogus Numismaticus..., Sköldebrand, E, 1785

Catalog Variorum Usque... Nummariam in Suecia, Warmholtz, 1780

Bibl. över svenska num.tryck. (700-800)

Cavallis samling, Broberg, 1927 *

Collectio nummorum cuficorum...Hallenberg, 1800 (1000-1500) 

Coins of Sweden-, 1989-90, Betydande auktion med svenska mynt

Commen..IX-XI In suecia repertis del 1, Lagerqvist/Rasmusson, 1961, (100-200)

Commen..IX-XI In suecia repertis del 2, Rasmusson, 1968, (100-200)

Commen..IX-XI nr 1 The new era, Jonsson, 1987, (100-125)

Commen..IX-XI nr 2 Byzantine coins found in Schweden 1989

Commen..IX-XI nr 3 xxxx

Commen..IX-XI nr 4 The Sigtuna Coinage 995-1005, Malmer, 1989, (200-300)

Commen..IX-XI nr 5 xxx

Commen..IX-XI nr 6 Sigtuna Papers, Malmer/Jonsson, 1990, (200-300)

Commen..IX-XI nr 7 Otto Adelheid pfennige, Hatz 1991

Commen..IX-XI nr 8 xxx

Commen..IX-XI nr 9 The Anglo-Scandinavian Coinage c.995-1020, Malmer, 1997

Commen..IX-XI nr 10 xxx

Commen..IX-XI nr 11 xxx

Commen..IX-XI nr 12 xxx

Commen..IX-XI nr 13 xxx

Commen..IX-XI nr 14 Serpents and crosses, Gunnarsson 2023

Commen..IX-XI nr 15 Pfennigmärkte, Kilger 2000

Commen..IX-XI nr 16 Die Deutshen münzen, Hatz 2001

Commen..IX-XI nr 17 xxx

Commen..IX-XI nr 18 xxx

Corpus num.sae IX-XI Gotland 1, Malmer, 1975, Akebäck-Atlingbo (100-200)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 2, Malmer, 1977, Bäl-Buttle, (200-250)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 3, Malmer, 1982, Dalhem-Ethelhem, (200-300)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 4, Malmer, 1982, Fardhem-Fröjel, (200-250)

Corpus num.sae IX-XI Dalarna 1, Malmer, 1979, Falun-Rättvik (75-125)

Corpus num.sae IX-XI Skåne 1, Malmer, 1985, Åhus-Gröby, (175-250)

Corpus num.sae IX-XI Skåne 4, Maglarp-Ystad, (175-250)

Corpus num.sae IX-XI Blekinge 1 xxx

Corpus num.sae IX-XI Östergötland 1, Malmer, 1983, Älvestad-Viby, (100-200)

 

D


De Argento Runis seu Literis Gothicis etc..., Keder 1703.

De moneta ærea in Svecia rotunda. P1-2. Thunius, E, 1725-31

De numis Svaciae antiquis, Skagerström, 1802, (50-100)

De nummis Arabicis in Sviogothia repertis disquisition, Aurivillius, C , 1775 

De nummis Gothlandicis... Schröder, J.H, 1837

De re nummaria P I-III, Ziervogel, 1750, (500-700)

De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer, Areen, 1938 

De recentioribus numis Arabicis... ,Winbom, J.A., 1815 

Den gröna näringen under 200 år II Belöningar och Minnen Danell mfl 201? *

Den senmedeltida penningen i Sverige, Malmer, 1980, (200-400)

Den svenska örtugsmyntningen, 1440-1470, Rundberg 2005 ,350s, (100-125) 

Den svenska örtugsmyntningen under Albrekt av Mecklenburg (1364–1389). Rundberg, 2011 *

De svenska mynten, TG Appelgren, 1923, 24s. (50-100)

Die Königlich Schwedishe Munzen in Livland, Platzbarzdis, 1968, (100-150)

Dissertatio Historica de Numis Gothlandicis, Berggren, 1810

Dolda skatters hemlighet, Thordeman, 1941, (40-70)

Dolt i kabinett, Lovisa Ulrikas Myntkabinett, 2004, 122s, (250-275)   


E


England till år 927. Något om historien, mynten och kulturen. Castenhag, 2022 

Enkla, dubbla och svåra slantar, Lagge Ekström, 1999, (150-200) 

En swensk mynt- och Finance-historia, Carl Stolpe, 70 sidor 1770, (350-500) 

En studie av Karl IX:s mynthistoria I-III, Menzinsky (1000-1500)

Elias Brenner, en forskare, Aspelin, 1896, (400-600)

Erik XIVs mynt med Göteborgsmotiv Jönsson/Lagerqvist, 1975, (50-100)

Ett eget värde - Gotlands tidigaste myntning 11401220, Myrberg 2008

Ett gammalt mynt berättar, Ottosson, 1991, (25-30) Ett svenskt myntkabinett, Snoilsky, 1873, (300-500) 

Ett öre i silver från Frihetstiden, Larsson, 2023

Europeiska valutor som upphör vid införandet av Euro, 1999, (4s.), Lagerqvist, (5-10)

Ex occasione numi cufici, de nomis Dei Gud..., Hallenborf, 1796. (700-900) 


F


Ficktabell över Bernadotterska ättens svenska mynt, (48 s.),Glück, 1971, (20-25)

Fredrik I:s mynt av riksdalervalör, Holmberg, 1941, (175-225)

Frihetstidens ettöringar, Larsson 2023 *

Från malm till mynt och medalj, 1998,  Från myntkabinettet i Växjö, (318 s.), 1987, (150-175)

Föreläsningar öfver Upsala academies..., Ziervogel, 1772, (400-600)*

Första boken om mynt, (325 s.), Kinnmark/Hobson,1971, (30-50)

Försök till utveckling...Sveriges penning-väsende, Frölich, 1809, (75-100)

Förteckning över Antellska myntsamlingens del I Appelgren 1908 *

Förteckning över Antellska myntsamlingens del II 1906 *

Förteckning över Antellska myntsamlingen del III, Appelgren, 1936 

Förteckning över Antellska myntsamlingens del IIII år ? *

Förteckning över Johan Scharps samling, Scharp/Klemming, 1851, (500-700)

Företeckning över Jönköpings…Läroverks Mynt och minnespenningar, (38s.), Friberg, 1900 

Förteckning öfver Karlstads läroverks myntsamling, Bergqvist, 1905 

Förteckning över Oldenburgs medaljsamling, Oldenburg, 1878, (100-150)

Förteckning över Timmermansordens samling, Lilienberg, 1910 

Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks myntkabinett,del I-IV Rundqvist, 1928


G


Gamla mynt-litet myntlexikon, Nathorst-Böös, 1977, (20-25)

Gamla mynt och deras öden, (66 s.), Högberg, 1956, (75-125)

GNF:s småskrifter 1 Något om de svenska myntens stil Wideen 1971

GNF:s småskrifter 2 Räknepenningar och spelpenningar, Holst, 1971 

GNF:s småskrifter 3 Fyra-ören med årtalen 669 och 670, Saxin 1972 

GNF:s småskrifter 4 Polletter, Skårman, 1973

GNF:s småskrifter 5 Sedlar och inflationer Nathost-Böös 1973

GNF:s småskrifter 6 Numismatikern Podolijn och Azorernas upptäckt Wideen 1973

GNF:s småskrifter 7 Göteborgs Numismatiska Förening 1943-73, Sandström, 1973

GNF:s småskrifter 8 Medaljer och medaljsamlande, Hillström 1974

GNF:s småskrifter 9 Numismatisk kuriosa, Holst 1975

GNF:s småskrifter 10 Ompräglingar och tillfällighetspräglingar, Hellström 1975

GNF:s småskrifter 11 Polletter från ångslupsbolagen i Göteborg, Skårman mfl 1976

GNF:s småskrifter 12 Från heraldikens värld, R:son Mark 1977

GNF:s småskrifter 13 Från falskmynt till kopior, Andreasson, 1977

GNF:s småskrifter 14 Trafikpolletter från hamnarna i Göteborg... Lundberg mfl 1979

GNF:s småskrifter 15 Urtuquiderna och deras mynt Holst 1980

GNF:s småskrifter 16 Romerska myntporträtt, Björn 1983

GNF:s småskrifter 17 Antika årtalsmynt, Holst

GNF:s småskrifter 18 Dirhemen Ett medeltida världsmynt, Holst

GNF:s småskrifter 19 Celtic Coins of the Danube Region/... Biro-Sey 1987

GNF:s småskrifter 20 Tre småstycken om mynt, Holst 1988

GNF:s småskrifter 21 Palestinas och Israels sedelhistoria 1914 - 1989, Persson 1990

GNF:s småskrifter 22 Magnus Lagerberg, museiman, numismatiker..., Gamby, 1991 *

GNF:s småskrifter 23 Några anteckningar om Lantbruksmedaljer, Husberg 1995

GNF:s småskrifter 24 Den skandinaviska myntunionen, Lundh, 1997

GNF:s småskrifter 25 Göteborgs Numismatiska Förening 1973 - 2003, Sandström 2003

GNF:s småskrifter 26 Medaljer med Pehr Dubb och hans nätverk, Gustavsson 2007

GNF:s småskrifter 27 Karl Hultström - Medaljkonstnär och mångsysslare, Gustavsson 2010

GNF:s småskrifter 28 Hertig Johan av Östergötland 1589-1618, Zakrission 2010

GNF:s småskrifter 29 Johan Frans Podolyn Myntsamlare och numismatiker, Gustavsson 2011

GNF:s småskrifter 30 Ivar Johnsson som medaljkonstnär, Gustavsson 2013

GNF:s småskrifter 31 Göteborgspollett, Gustavsson 

GNF:s småskrifter 32 GNF jubileumsskrift 2003-2018

GNF:s småskrifter 33 Mitt liv som myntsamlare – av Rolf Sandström 2020

Gotländska silverskatter från Valdemar, af Ugglas, 1936, (35-50)

Grekiska mynt ur konung GVIA samling, Schwabacher, 1962 

Guldbrakteaterna, Öberg, 1942, (200-2550) 

Guldskatten från regalskeppet Kronan, Golabiewski-Lannby, 1986 

Gustav V:s mynt med spec. hänsyn till dess varianter, (100 s.), Berggren/Kinnemark, (25-40)

Gunnar Ekström Myntsamling, M.Wijk 2006 (100-125) 

Gunnar Holst Stiftelse för numismatik 1991-2015, Holmen 2019 

Gustav Vasas mynt, Appelgren, 1933

Gustav Vasas mynt och tabellstriden, Appelgren, 1936

Gyllengrips myntsamling, 1737 (finns också som faximile)H


Hamrin & Svahn lagerlistor, 1992-ff, Nr: 1-17 (250-300) 

Hedlinger- ett bidrag till frihetstiden, Warburg, 1890, (200-350) 

Hela världens tjuv, Nathors-Böös, 1973 

Hellas och de första mynten, Sandström 2019

Hesselblads Mynthandel lagerkatalog, nr 1-91, 1953-63

Hirsch Mynthandel auktioner, Nr:1-39, 1966-1990, 

Hirsch Mynthandel lagerlistor,Nr: 1-101, 1955-1990? 

Historia Numophylacci R, Götlin, 1:02, (50-75)

History of Prices and Wages in Medival Sweden,  Svensson mfl 2023

History of Prices and Wages in Medival Sweden, index, Svensson mfl 2023

Holmberg Mynthandel auktioner, lagerlistor 

Hur man beskriver medaljer och plaketter, Gustavsson/Danell 2021 

Högbergs Mynthandel, lagerlistor   


I


Inledning tkll närmare kunskap om Swenska..., Modeer, 1796

Inträdestal om myntsorter, Thunberg, 1779 (finns också som faximile)

Itinerarium sacea scripturae, Henrik Buntino, 1588 


J


Julius Haganders myntsamling, 1996, (500-600) *


K


Kastpenningtyper

Karl XI:s mynt 2 mark, Göhle 2022 *

Karl XI:s 1 öre i silver 1661-1607 Källerhom 2018*

Karl-Gustafs samling, auktionskatalog, Spinks-London, 2000, (300-400) 

Katalog över gamla Aktiebrev, 1998, värderingskatalog, 162 s. (250)

Koppar, KMK - Lagerquist mfl, 2012 

Kopparbergs enskilda bank och dess sedlar, Nathorst-Böös, 1982

Kopparkrigaren- prislistor 1996-ff

Kopparmyntningen i Sverige 1624-1714, Wolontis, 1936

Kopparmyntningen i Sverige och dess utl.besittningar, Stiernstedt, 1864

Kort översikt övfer Cavallis plåtmynt, Cavalli, 1890, (1500-2000)

Kristianstadsortens Numismatiska Förening, auktionslistor, 196?-ff 

Kristinas ettöringar av koppar, Törngren, 1991

Kung Olofs Mynthus, Malmer, 1991

Kung Knut Eriksson och penningarna, Golabiewski, 2019 

Kungliga medaljen, Illis quorum meruere labores, (95 s.), Löfström, 1933, (150-200) 

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1911 bl.a metersystemets införande

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1912

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1913 

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1915 bl.a Sverige mynt 1536-1604 

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1916 bl.a Sveriges mynt 1449-1535  

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1917 

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1925

Kunglig.mynt- och justeringsverket , årsberättelse 1926 bl.a. svenska myntverk genom tiderna 

Kungliga Myntet 1850-1950, Swensson, 1950 (75-100)

Kungliga Svenska Riddarordnar I-II, 1936, (400-500) 


L


Landskapsinventeringen vol.1, Malmer 1982, Myntfynd från Östergötland (50-75)

Landskapsinventeringen vol.2, Malmer/Wisehn, Myntfynd från Ångermanland, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.3, Wisehn 1990, Myntfynd från Dalarna, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.4, Wisehn, Myntfynd från Uppland, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.5, Golabiewski-Lannby, 190, Myntfynd från Närke, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.6, 1992, (50-75) Landskapsinventeringen vol.7, 1992, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.8, Wisehn, 1995 Myntfynd i Lappland, Norrbotten och Västerbotten, (75-100)

Landskapsinventeringen vol.9, Myntfynd från Blekinge, 111 s. (75-100)

Landskapsinventeringen vol.10, Myntfynd från Halland, 2003, 238 s. (50-75)

Landskapsinventeringen vol.11, Myntfynd från Bohuslän, 2004, 144 s. (50-75)

Landskapsinventeringen (12) Myntfynd från Skåne, Kristianstads län 2015

Landskapsinventeringen (13) Myntfynd från Västmanland 2017

Landskapsinventeringen (14) Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland 2018

Lars O Lagerqvist, bibliografi 1988-1998, SNFSS nr 9, 1999 

Lea Ahlborn, En svensk medaljkonstnär under 1800-talet, (380 s.), B.Olsén, 1962, (200- 250)

Lilla Sedelboken 1972, L.Ridström (20-25) 


M


Maal och vaegt, Jansson, 1936, Nordisk Kultur XXX, (200-300)

Med svensk krona, den svenska kolonin S:t Barthelemys mynthistoria, Olrog, 1978

Medaljer och jetonger slagna av Kungl.Vitterhetsak., Rasmusson, 1953, (150-200)

Medaljboken, Ridderström, 1975 

Medaljkonstnärer, Delzanno 2022 

Medeltida silvermynt. Myntning på Åbo slott. Ehrnsten mfl 2022 

Mellan stengrund och stenhus, Östergren, 1989, Gotlands vikingaskatter, (100-150) 

Minne af Carl Reinhold Berch,(324s) Schück, 1917 (500-750)

Minnesanteckningar öfver Enskilda Svenska mån och Qvinnor, Hildebrand, 1860, (150- 200) 

Moneta Mynthandel lagerlistor, 1950-1964 

Moneta Nostra, Klackenberg, 1992

Monatiseringen i medeltidens Sverige, (100- 150)

Mortensen, Publicistvirksomhed 1974-1999, 2000, (250-300) 

Mynt, (228 s.) Aakjer, 1936

Mynt, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1968

Mynt av arabiskt ursprung funna i Skandinavien, Holst, 1973, (40-60)

Mynt av guld, silver och koppar...1478-1892, (68 s.), Holmberg 1894, (100-150)

Mynt från början, Tarras-Wahlberg, 1971

Mynt från Sveriges medeltid, (200 s.), Jönsson, 1969, ( faximil 50-75)

Mynt funna i Westergötlands Jord.Werner, H.,1879

Mynt och bankpolitik under hattväldet 1783-1764, (208 s.), Sjöstrand, 1908, (100-150)

Mynt och medaljer, (344 s.), Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1960

Mynt och medaljer slagna för främmande makt..., Ossbahr, 1927, (400-600)

Mynt och medaljsamlare inom det svenska..., Rasmuson, (30-50)

Mynt och medaljsamlingen vid stifts- och landsbiblioteket i Linköping, Nordlind, 1991 -

Mynt och människor, (171s), Malmer, 1968

Mynt och varors värden, Botin, 1771, (800-1000)

Mynt och varors värde i Sverige, Hallenberg, 1798, (800-1000)

Mynt, sedlar och medaljer, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1981, (75-100)

Myntboken, Tonkin, 1971-ff, Nr:1-28 

Myntdirektörens underdåniga berättelse för år 1917, 1918, (50-75) 

Mynte-sorter och annat handel ang..., Diurman, 1784, (200-300)

Mynten berättar, Lagerqvist, (30-40)

Mynten i Sverige 1818-2018, Hamrin, 2018 

Myntens kemiska sammansättning, Nord, 1923

Myntfynd från Finland 1 - Nyland Ehrnsten mfl 2017 

Myntförteckning, Utländska mynt i Sverige före 1500, (9s.)Alstertun, (20-30)

Mynthuset, auktionskataloger

Myntfront (tidskrift), 1973-77, totalt 20 nummer (200-300)

Myntgalleriet, auktionskataloger, lagerlistor

Myntguiden,Tonkin, 1968-ff

Myntkatalogen i 200 år, (38s), Nathorst-Böös, 1966, (100-130)

Myntkontakt (tidskrift), 1972-1985, totalt 121 nummer 

Myntkunskapen i gemen...Ziervogel, E.,1757

Myntningen i Sigtuna, Lagerqvist, 1994

Myntningsfynd från Lödöse, Ekre, 1972 

Myntnytt (tidskrift), utgiven 1970, totalt 4 nummer 

Myntsamlandet som hobby, Ehnbom, 1983 (50-75.-)

Myntsamlingen hos S:t Ragnhlds gille, Carlsson/Avelöv, 1984 

Myntstamp, internet-artikel, Norling och Skogsberg, 1994 (gratis)

Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson. Red.: T. Talvio & M. Wijk. 2015 

Mynttidningen (tidskrift), Utgiven 1994-97, totalt 19 nummer, numera på Internet 

Mytårsboken Delzanno, 2021 

N


Namnkunninga svenska herrars...skådepenningar, 1781, CH Berch

Nobel medals. Lagerqvist, 2001, (60s.)

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (tidskrift) 1936-ff (komplett svit 2500-3000)

Nordisk Numismatisk Årsbok - NNÅ NNÅ 1936, (200-300) NNÅ 1937, (200-300)

NNÅ 1938, (200-300)

NNÅ 1939, (150-250)

NNÅ 1940, (100-150)

NNÅ 1941, (100-150)

NNÅ 1942, (150-250)

NNÅ 1943, (100-150)

NNÅ 1944, (150-250)

NNÅ 1945, Stenström, Arvid Karlsteen 

NNÅ 1946, (50-100)

NNÅ 1947, (50-100)

NNÅ 1948, (50-100)

NNÅ 1949, (50-100)

NNÅ 1950, (50-100)

NNÅ 1951, (50-100)

NNÅ 1952, (50-100)

NNÅ 1953, (50-100)

NNÅ 1954, (50-100)

NNÅ 1955, (50-100)

NNÅ 1956, (50-100)

NNÅ 1957/58, (50-100)

NNÅ 1959, (50-100)

NNÅ 1960, (50-100)

NNÅ 1961, (50-100)

NNÅ 1962, (25-50)

NNÅ 1963, (25-50)

NNÅ 1964, (25-50)

NNÅ 1965, (25-50)

NNÅ 1966, (25-50)

NNÅ 1967, (25-50)

NNÅ 1968, (25-50)

NNÅ 1969, (25-50)

NNÅ 1970, (75-125)

NNÅ 1971, (50-100)

NNÅ 1972, (50-100)

NNÅ 1973/74, (50-100)

NNÅ 1975/76, (50-100)

NNÅ 1977/78, (50-100)

NNÅ 1979/80, (50-100)

NNÅ 1981, (50-100)

NNÅ 1982, (50-100)

NNÅ 1983/84, (50-100)

NNÅ 1985/86, (50-100)

NNÅ 1987/88, (50-100)

NNÅ 1989/90, (50-100)

NNÅ 1991, (50-100)

NNÅ 1992/93

NNÅ 1994/95/96 diverse artiklar, 280s, (200-250)

NNÅ 1997-99 Bl.a. antika och vikingatida mynt, 2004, 211s, (250-300)

NNÅ Ny serie 1, 2015 *

NNÅ Ny serie 2, 2021 *

Nordiska ländernas belöningsmedaljer, Areen, 1938 (100-150)

Nordiska mynt efter 1808, Holm, 1970, värederingslista, 1970, (20-30) 

Nordiska Mynt före år 1000, Malmer, 1966, (150-200)

Nordiska ordnar och dekorationer, Bergman 1949

Nordiska sedelpriser- årsboken 1997, (250-300)

Numi cufici ... Tornberg, C.J.,1848 (500-600)

Numis Sveciae Antiquis, Gravander, 1802, akad. avhandling, (300-500)

Numis cufiici Regii Nume..., 1848, CJ Tornberg

Numismata orientalia ære expressa... P1-2, Hallenborg, 1822.

Numismatiskt Forum (tidskrift), 1996-ff 

(Numismatiska Meddelanden - NM)

NM Register över NM I-XL, Holmberg, 125s. 1999, (75) - Register NM on-line Svenska Numismatiska Föreningen 

NM 1, Stiernstedt mfl, 1874, Myntorter, myntmästare och myntordningar, (150-200)

NM 2, Stiernstedt mfl, 1875, Myntorter, myntmästare och myntordningar, (150-200) 

NM 3, Stiernstedt mfl, 1876, myntförordningar, (150-200)

NM 4, Stiernstedt mfl, 1877, Svenska polletter, (250-300) +

NM 5, Stiernstedt mfl, 1878, Myntorter mm i Östersjöprov., (100-150) 

NM 6, Stiernstedt mfl, 1880, (100-150) 

NM 7, Stiernstedt, 1880, (100-150)  *

NM 8, Hallenborg/Hartman, (1000-1400) *

NM 9, 1883, Awesta cronobruk, (150-200) 

NM 10, Hyckert mfl, 1892, (75-125)  -

NM 11, Lewin, 1887, Johan IIIs mynt, (300-450) 

NM 12, Storkirk mfl, 1890, polletter *

NM 13, Hyckert, (100-150)  +

NM 14, Westerlund mfl, 1896, Fynd i Vaala i Finland, (50-75)

NM 15, Holmberg, 1900, Sveriges mynt 1478-1899, (50-75)

NM 16, Appelgren, 1905, Gustav Vasas mynt *

NM 17, Hyckert/Lillienborg, 1905 

NM 18, Lillienborg, 1908, Svenska mynt..., (50-75) 

NM 19, Lillienborg mfl, 1910, Olof Skötekonung, (250-400) 

NM 20, Wahlstedt mfl, 1913, Erik XIV, (200-300) 

NM 21, Wahlstedt mfl, 1918, (250-400) 

NM 22, Wallroth, 1918, Sveriges mynt 1449-1917, (150-175) 

NM 23, Svensson mfl, 1923, Olof Skötekonung, (125-175) 

NM 24, Wahlstedt, 1925, minnespenningar, (50-75) 

NM 25, Wahlstedt mfl, 1925, Plåtmynt, (50-75) 

NM 26, Wahlstedt mfl, 1932, Den ryska fem kopeken, (50-75)

NM 27, Thordeman mfl, 1933, Lödöse, (75-100) 

NM 28, Galster, 1935, Olof Skatkonung, (75-125) 

NM 29, Wahlstedt, 1943, minnespenningar, (200-300)

NM 30, Thordeman mfl, 1965, (40-50) 

NM 31, 1973, SNF 100 år, (75-100) +

NM 32, Ehrensvärd, 1978, Erik Lindberg, (100-200) 

NM 33, 1983, Festskrift till Thordeman, (50-75) 

NM 34, 1983, SNF 110 år, (75-125) +

NM 35, Jonsson, 1990, Studies in late anglo ... * '

NM 36, Nathorst-Böös/Wisehn, 1987, forskare mm, (125-175) 

NM 37, 1989, Festskrift till Lagerqvist, (100-200) 

NM 38, 1992, Festskrift till Westermark, (100-200) 

NM 39, Tingström, 1995, Avesta Myntmuseum, (200-250)

NM 40, Sveriges mynt 995-1995, (150-200) 

NM 41, Festskrift till Ian Wiséhn, (150-200)

NM 42, Svensk Numismatisk Bibliografi intil år 1903, Hesse 2004, 379s

NM 43. Jubileumsbok. Svenska Numismatiska Föreningen 1873–2023 

Register NM on-line Svenska Numismatiska Föreningen  

Noga Utvalt Norsk Numismatisk Bibliografi, 1998, 328s. (300-400) *

Numismatiska bidrag till Göteborgrgs och Bohusläns historia, Gamby, 1942

Numismatiskt Leksikon, Flensborg, 1996, 413s. (klotband), (300-400) 

Numis Sueciae Antiquis, avhandling, Gravander, 1802, (75-100) 

Numismatica anglo-saxonica musei regiae Academiae Lundensis, Hildebrand, 1829, (500-750) 

Numophylacium regiæ academiæ Lundensis. P1-12, Sjöborg, N.H, 1802-1807

Numophylacium regiæ academiæ Upsalaensis, Ziervogel, 1753, (150-200) 

Nummi Aliquot diversi ex argento praestantissimi, Keder, 1706.

Nummophylacium Regianae Christinae, Havercamp, 1742, (1500-2500)

Nummorum in Hibernia antaquam..., Keder, 1708, (3500-4000) 

Nummus aureus antiquus atque perrarus Othinum, Keder, 1722.

Några anteckningar om Åbomynten, Hallberg, 1919, (300-500)

Några synpunkter på kopparmyntfoten, Wolontis, 1935 


O


Observationer Svears, Dijkman, 1686 (faximil 100-150, orginal ?) -

Oldenburgs samling, Oldenburg, faximil (75-100)

Olof Skötekonungsmynt och andra Ethelred kopior, Malmer, 1965, (100-125)

Olof och Anud Jakob el. när Sverige fick mynt E.Wiséhn, 1999, (25) 

Olympiska tecken, Minnen från OS 1912, 111s

Om den medeltida myntningen i Lödöse, Ekre 2020

Om kopparmyntningen i Sverige, Stiernstedt, 1863 (1200-1500)

Om mynt och varupriser i Sverige, Forsell, 1872, (300-500)

Om myntet, Chevalier, 1867, 510s, (400-600)

Om myntbestämning och realisation, Wennberg, 1829 (400-500) 

Om myntväsendet, Asp 1804  Om penningar och mynt, Myreen, 1810

Om penningbrist ock folkbrist, Frölich, 1809, (50-75)

Om svenska kopparmynt, Sv Handelsbanken, 1966 

Ouvre de Chevalier Hedlinger ou recueil…, de Mechel, 1778, (5-7.000)   


P


Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland Ehrnsten 2019 *

Pengar i folkmun (96s.), Golabiewski Lannby, 2000  

Penningen i kulturhistorisk belysning, Samhaber, 1965, (150-200)

Penningenhetens problem, (200 s.), Olivecrona, 1953, (75-100)

Pollettbössan 2009-ff (digital) 

Petter Stenberg - Falskmyntaren, Olsson1999

Plate Money, Tingström, 1986, (200-300) 


Q


Quatuor monumenta aenea e terra..., Hallenborg, 1802 


R


Renovatio Monetae. Brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa. Svensson 2012 

Rikare än Du tror?, Andström, 1974

Riksbankens historia Wetterberg 2009

Riksbankens Myntkabinett, 1889, 

Riksbankens sedelbruk i Tumba, Castegren 1955 

Riksbankens sedelhistoria 1668-1968, Lindgren, 1974, (100-150)

Riksdalrar präglade i Sverige, (88 s.) Lindberg, 1976, (100-200) -

Runæ in nummis vetustis, Keder, 1704

Räknepenningar, Holst, 1975, (40-60)

  


S


Samla mynt, Lövqvist, 1971

Samlad glädje, Numismatiska Klubben i Uppsala 1969-1999, 2000, (170s.

Samlad glädje, Numismatiska Klubben i Uppsala 1969-2009, 2009 

Samlad glädje, Numismatiska Klubben i Uppsala 1969-2019, 2019 

Samlare i Sverige, Hylten-Cavallius, 1907, (175-200) -

Samlarens klenoder, SNF´s jubileumsutställning, 1998 

Samling af svenska mynt i Riksbankens..., Hildebrand, 1889, (300-500) 

Samling af svenska och utländska mynt..., Bukowski, 1886

Samling utaf Kongl.Bref, stadgar och förordningar, Stiernman, 1747-1760, (4 band), (2000-2500) 

Scandinaviska Mynt Magasinet, 1970, utkom med 2 nummer 

Schmitz samling, del 1-4, (500-600) 

Sedelsamling i Riksbankens, Hildebrand, 1915

Sedlar, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1971, (100-125)

Selling och Sahlström, 1-???, 1867-???, lagerlistor

Serafimerordens historia 1285-1748, af Tibell, 1826 (200-300) 

Serpents and Crosses, Gunnarsson, 2023

Sigtuna papers, Jonsson/Malmer, 1991, (200-250)

Silverskatten från stora Sojeby, Schnittiger, 1915, (20-40)

Silverskatten (vid lilla Nygatan), Hedström, Källström m.fl., 1937, 

Skandinavisk Numismatik (tidskrift), 1972-1985, totalt 120 nummer (750-1250) *

Skandinaviska Myntmagasinet (tidskrift), 1985-1994, totalt 75 nummer (750-1500)

Skandinaviska Myntpris-Årsbok 1999/2000 (634s.), Mortenson, 2000 (400-600) 

Skara högre allmänna läroverks mynt och medaljsamling, , Ödberg, 1912 (87+7 s.) (150- 200) 

Skådepenningar övfer.. Gustaf III:s historia, Gillberg, 1858, (3-4000) 

Skånepolletter, Thelin mfl 

Skånska mynt och deras mästare, Flensmark, 1984, (75-100)

Skånska Privatbanken Minnesskrift, Kock, 1931, (175-200)

Smålands Bank 1837-1839, Kock, 1937, (150-200)

Smålandsbankens sedlar, Widell , 1988

Smärre skrifter (SNF) 1 Stadgar och bestämmelse SNF 1977

Smärre skrifter (SNF) 2 Medaljer utgivna av SNF Lagerqvist 1977

Smärre skrifter (SNF) 3 Bland numismatiker Gamby 1984

Smärre skrifter (SNF) 4 Riksgälden Wallen 1984

Smärre skrifter (SNF) 5 Medaljer utgivna 1873-1987 Lagerqvist mfl 1987

Smärre skrifter (SNF) 6 Felpräglade mynt Wettmark 1991

Smärre skrifter (SNF) 7 Militärpolletter Widell 1991

Smärre skrifter (SNF) 8 Medljer utgivna 1873-1998 Lagerqvist mfl 1998

Smärre skrifter (SNF) 9 Lars O Lagerqvist medaljfond 1999

Smärre skrifter (SNF) 10 Carl Snoilsky skalden som samlade mynt 2004

Smärre skrifter (SNF) 11 Alla dessa mynt Svens Svensson 2005

Smärre skrifter (SNF) 12 Johannes Loccenius, Elfver år?

Smärre skrifter (SNF) 13 Mitt liv i numismatikens underbara värld, Törngren 

Smärre skrifter (SNF) 14 Sveriges mynthistoria – berättad i korthet, Golabiewski 2022 

SNY (Finska numismatiska föreningen) 1914-2014, Talvio mfl 2014

SPF småskrifter 1, Valörpollettet från Sporrong, Carleson, Stam, Thelin, 2012

SPF småskrifter 2, Rakpolletter, Thelin, 2015

SPF småskrifter 3. Göteborgs Spårvägar, Svensson, 2016

SPF småskrifter 4, Polletter i Helsingfors, Vuori, Mäkinen, 2017

SPF småskrifter 5, Tivolipolletter, Thelin, Hildemar, Nöjesfält och Tivoli, 2020

Spelkort Bernström, 1960, (100-120)

Spelpenningar avsedda för kortspel, Holst, 1977

Stadsrådet Mauritz Hallbergs samling, Mäki, 1987

Stockholms Bokauktionskammare auktionskataloger, 1839?-1895? 

Stockholms Enskilda bank 1856-1856, Lindorm, 1956, (klotband) (75-100) 

Stockholmspolletter, år?

Studier över böter och myntvärden i Västgötalagarna, Wennström, 1931, (125-175) 

Studier öfver Uppsala universitets anglosaxiska myntsamling, Holm, 1917

Studia numismatica Upsaliensia 1: Uppsala University Coin Cabinet: Anglo-Saxon and later, 2006

Studia numismatica Upsaliensia 2: Münzkabinett der Universität Uppsala: Deutsche Münzen, 2006

Studia numismatica Upsaliensia 3: Uppsala universitets myntkabientt: Svenska vikingatida, 2008

Studia numismatica Upsaliensia 4: Opus mixtum. Uppsatser kring Uppsala myntkabinett, Nilsson 2009

Studia numismatica Upsaliensia 5: Coinage and authority in the Roman empire, Hedlund 2008

Studia numismatica Upsaliensia 6: The coianage of Akragas and Sicely BC 310-406, Westermark

Studia numismatica Upsaliensia 7: Musik på medaljer, mynt och jetonger Fornanders samling, Wishen 2016 Studia numismatica Upsaliensia 8: Erik Wallers samling medicinhistoriska medaljer, Nilsson 2013

Musik på medaljer, mynt och jetonger i Fornanders samling, Wishen

Sturetidens svenska myntförhållanden, Rasmusson, 1965

Svea Mynt och Frimärken, auktioner, Nr 1-12, 1977-81, (200-300)

Sveonum Monumenta Vetusta. The Numismatic Collection of Elias Brenner... Krasnobaeva, 2018

Svensk-Finska myntpris- Årsboken 1997/98, (302s), Mortensen, (200-300) -

Svensk koppar och kopparmyntning, (114 s.), Linder-Welin, 1965, (100-150) 

Svensk Myntförteckning (SMF), Hamrin/Hyllengren, 1987, (100-150)

Svenska Numismatiska Föreningens Auktioner - Register Auktioner on-line Svenska Numismatiska Föreningen   

Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT), 1986-ff  - Register SNT on-line Svenska Numismatiska Föreningen 

Svensk numismatisk uppslagsbok, Tingström

Svenska aktiebrevföre 1850, Strandberg m.fl., 1991, (200s), (200-250)  -

Svenska besittningsmynt, Rasmusson, 1959, Utställningskatalog KMK, (40-60)

Svenska guld, silver och kopparmynt 1522-1872, Hanselli, 1871-72, (75-100) 

Svenska handelskompaniet och koppar..., Wittrock, 1919, (350-450) 

Svenska Hundskattemärken, T.Gustafsson, 2006 '

Svenska Hundskattemärken utgåva 2, T. Gustafsson, 2013 

Svenska mynt från Gustav Vasa till våra dagar, Tingström, 1970 

Svenska kast- och minnesmynt 1607-1818, (35 s.), Jansson/Hemmingsson, (25-50)

Svenska mynt och sedlar i Blekinge museum, (11 s.), Sundberg, 1979, (25-30)  -

Svenska mynt under Oscar II, (56s), Nilsson, 1970, (30-50) -

Svenska mynt under vikingatid, Lagerqvist, referensverk, 1970

Svenska myntets ålder, Berch, 1753

Svenska myntgrupper, Ohlmark, 1977

Svenska mynthandboken, Andersin, 1971, (25-30) 

Swenska myntkunskapen, Zierwogel, 1753 (finns också som faximile)

Svenska myntpriser- årsboken 1995/96, (250s), Mortensen, (300-350) 

Svenska militärpolletter, Widell, 1998, SNF SS nr.7, (100)

Svenska numismatiker under fyra sekel, Högberg, 1961, (250-300)

Svenska Numismatiska tidskrifter… Holmberg/Wijk 2004, 61s. (100-125)

Svenska ordnar och medaljer, Löwenhielm, 1987 (75-100)

Svenska pengar, 1984, Svenska Turistföreningen,(75-100)

Svenska penningar och andra betalningsmedel, Brandt, 1960  -

Svenska polletter genom tiderna, Ehnbom, 1975, (50-75)

Svenska provinsmynt, (61 s.), Brandt, 1963, (25-50)

Sveriges besittningsmynt (SB), Ahlström mfl, 1980, referensverk, (400-450)   

Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, Heckscher, 1949, (300-500)

Sveriges Färgsedlar 1835-2008, Rosenqvist 2008, 256s (325-375) 

Sveriges första banksedlar 1661-1668, Platbarzdis, 1960, (100-150)  - '

Sveriges Guldmynt 1512-2020, Delzanno, 2019 

Sveriges kungliga medaljer, del 1 + 2, Delzanno 2024

Sveriges kungliga samt enskilda medaljer, Hildebrand 1874-75 2 delar (624 + 624 sidor)

Sveriges mynt 1521-1977 (SM), Ahlström mfl, 1977 

Sveriges Mynt 1521-2021 (SM), Carlberg mfl. 2022 

Sveriges mynt 1719-1776, (146s.), Lindgren, 1953

Sveriges mynt 1855-1873, Person, 1939, (50-60) 

Sveriges mynthistoria, Rasmusson/Heckscher, 1961

Sveriges Myntbok del 1, Delzanno, 2020 

Sveriges Myntbok del 2, Delzanno, 2020 

Sveriges Numismatiska Riksförbunds (SNRs) Numismatiska tidskrift 1977-1982, totalt 21 nummer

Sveriges penningväsen, Gamby, 1946, (50-75)

Sveriges Polletter, Gustafsson, 2000

Sveriges plåtmynt 1644-1776, Tingström, 1984

Sveriges Riddarordnar, Löfström, 1948, (624s.), (1200-1500) 

Sveriges Riksbank, 1668-1924 Del I-V ~3000s, Brisman, 1918-1931, (400-600) 

Sveriges sedlar del 1-2, Wallen, 1984, (125-175)

Sveriges sedlar I-III Platbardzis 1963-65

Sylloge Nummorum Graecorum, Myntkabinettes samling, 2004, (350-375)  -

Så byggde jag upp en specialsamling, Törngren, 1993

Sällskapet Par Bricoles belöningar Jonshult 2020 

Sörmlandsbygden, Rasmusson mfl, 1962 Om bl.a Nyköping som myntort, (25-40)   


T


Tal om det Swenska myntets ålder, Berch, 1753, (finns som faxmile) (500-700) *

Thalersammlung DS. v. Madai, 1788 

The coinage of Sweden, Kosoff, 1961, (28s.), (510-200)

The plate money treasure of Nicobar, Herbert/Tingström, 1999, (125-175)

The Queen Lovisa Ulrika Collection of numismatic literature, Strandberg 2001 *

Thesaurus Nummorum Suec-Gothi-Corum..., Brenner, 1691 

Thesaurus Nummorum Suec-Gothi-Corum..., Brenner, 1731

Thesaurus Nummorum Suec-Gothi-Corum..., Brenner, 1731 på finare papper

Timmermansorden mynt och medaljsamling, (85 s.), Lilienberg, 1910

Tji pluring i pluskan?, E.Wiséhn, 1998, (25)  -

Tore Strindberg som medljgravör, Sandström 2018*

Trettio historska föreläsningar, Ziervogel, 1755 


U


Ungerska plåtar, Castenhag, 2023

Upplysningar till Sveriges historia, Hildebrand, 1832

Uppsala Sparbank 1830-1905, 1905, (35-50) 

Uppsala akademis Mynt samling, Ziervogel, 1772 (1000-1200) 

Urbergi nörs, KMK, Nilsson 1989

Ur penningens historia, Bolin, 1962, (50-75)

Utkast til en swensk mynt- och finacehistoria, Eberhart, 70s, 1770, (1000-1500)   


V


Vad kostade det? Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1984, 1993 (100-150)

Vad är numismatik? Lagerqvist/Nordlind, 1981, (25-30)

Valuter i brist af löspenningar. Widell 2022 

Wasaorden, Åsbrink, 1922, (200-300) 

Viking-Age Hoards and late Anglo..., Jonsson, 1987, (100-125) 

Visby Myntsamling, Steffen, 1928 (300-500)


Å


Året 1478 i Sveriges mynthistoria, Lagerqvist, 1978 


Ä


Äreminnen -  Personmedaljer ... cirka 1650-1900, Thunefalk 2015 Ä*Ö


Örtugsmyntningen under Albrekt av Mecklenburg (SNF Monografier), Rundberg

Örtugsmyntningen under Kristoffer av Bayern  (SNF Monografier), Rundberg

Översikt över OII svenska mynt 1872-1907, Yngström, 1963, (50-60)

Östergötlands Enskilda Bank 1837-1937, Brisman, 1912, (150-200)Förteckningen är upplagd på följande sätt 1.Bokens titel 2.Författare 3.Tryckår 4.Information om boken. (5.Värdering).


Svensk myntlitteratur är ett växande samlarområde. Allt fler inser litteraturens betydelse för numismatiken. Tyvärr är området eftersatt när det gäller litteratur (SIC!). Inga värderingsböcker och få förteckningar finns att tillgå.  När nu Internet finns att tillgå skall jag försöka dra mitt strå till stacken när det gäller myntlitteratur. Prisuppgifterna nedan är en sammanställning av såväl auktionsnoteringar som personliga värderingar. Förteckningen är långt i från komplett. Prisuppgifterna är säkert subjektiva. Men det är i alla fall ett försök att få tillstånd en förteckning och värdering av litteraturen. Priset är också i hög grad beroende på litteraturens kvalitet, för kända exlibris, exklusiva inbindningar eller intressanta provienser och samtida anteckningar mm, detta tar min förteckning tyvärr inte hänsyn till. Likaså kan vissa priser vara höga då det exemplar som jag lagt till grund för värderingen uppfyller dessa krav. Saknas något?, är värderingarna fel?, är objektet felaktigt beskrivet? Alla kommentarer och kompletteringar till förteckningen är välkomna! Skicka ett mail. 


 


Copyright © ingemars.se 1998-2024