Böcker

NUMISMATISK LITTERATUR - Ett urval

 

Observera att prissättningen gjordes för 15-20 år sedan. Priserna på litteratur liksom andra numismatiska fluktrerar över tid. Priset beror på utbud och efterfrågan.Vissa böcker har blivit dyrare andra billigare. 


A


Ahlström lagerkataloger, 1954-1987?, nr 1-61 (1200-1600)

Ahlström auktioner, 1972-2004, Nr:1-71, (2500-3500)

Algårds samling, Österlund, 1977, auktionskatalog, (150-200)

Alla dessa mynt – samlaren S.Svensson, 2006, (150-175)

Almer, Yngve Mynthandel AB, offertlista 10, Svenska kopparmynt, 1972 (100-150)

Anglosachiska mynt, Hildebrand, 1846, (500-650) 

Anglosachiska mynt, Hildebrand, 1881, (2-300)

Anmärkningar öfver Sveriges äldsta mynt, JH Schröder, avhandl. 1827, (300-400)

Anteckningar kring tidiga myntsamlingar och deras förvaring, Nathorst-B. 1983 (75- 100) 

Anteckningar om Arboga mynt och myntverk, Silvfering, 1928, (300-500)

Antikören auktioner, 1986-2000, Nr: 1-22, (1000-1250)

Antikören lagerlistor

Appelgren auktionskataloger, nr 1-???

Appelgren lagerlistor, nr 1-???

Arvid Karlsteen. En medaljgravör och ..., Renqvist, 1931, (200-250) 

Att samla Mynt, Weibull, 1967, (30-40) 

Att samla Mynt, sedlar och medaljer, Schenkmanis/Wisehn, 1995 (250-350)

Att samla numismatica, Nathorst-Böös, 1958, (100-125)

Auktionspriser å svenska riksdalermynt, Gamby, 1938

Avesta under kopparbrukets tid, Norberg, 1956

Appelgrens Myntauktioner, 1908-1939 (10000) 


B


Berättelse om svenska kongl. myntkabinettet, Hallenberg, 1804, (1000-1500) 

Beskrifning och förteckning över Stora Kopparbergs myntkabinett, Sahlin, 1895, (500- 700)

Beskrifning öfver Sveriges Polletter, (38 s.)T.Gustafsson, 2000, Kopparkrigaren, (35-50)

Beskrifning över swenska mynt och..., Berch, 1773, (2-3000) 

Beskrifning över svenska kopparmynt, Stiernstedt, 1871, del 1+2, (1000-1500)

Bibliographie de l´Archélogie pré…, Montelius, 1875, (100-150)

Bland numismatiker minnen från 20,30 och 40-talet, Gamby, 1984, (40-60)

Bobergs Mynthandel auktioner, nr 1-22, 1925-1931, (1400-1600) 

Bobergs Mynthandel lagerlistor, nr 1-5, 1925-29, (600-700)

Bokauktionskammaren i Stockholm, 1837-1900 

Bonniers samling Carl XI, Holmberg, 1931, (1000-1500)

Bonniers samling medeltidsmynt, (52 s.), Bonnier, 1906, (200-400)

Bruuns samling, auktionskatalog, 1914, (faximil 200-250)

Bukowskis auktioner, 1882-1910 

Byzantine coins found in Sweden, 1989

Malmer m.fl  Börs och Bössa, Nathorst-Böös, (50-75) 


C


Carl Snoilsky- skalden som samlade mynt och böcker, 2004, (50)

Carlsson, Ingemar Samling, Ahlström auktion, 1995, (100-150)

Carolinermyntet och AO Wallenberg, 1978, (30-40)

Catalouge of Scandinavian Coins, Hobson, 1972, värderingsbok (20-30) 

Catalogus Nummorum..., Keder, 1728. (5-7000)

Catalogus Numismaticus..., Sköldebrand, E, 1785

Catalog Variorum Usque... Nummariam in Suecia, Warmholtz, 1780

Bibl. över svenska num.tryck. (700-800)

Cavallis samling, Broberg, 1927, (faximil 75-100)

Collectio nummorum cuficorum...Hallenberg, 1800 (1000-1500) 

Coins of Sweden-, 1989-90, Betydande auktion med svenska mynt, (400-500)

Commen..IX-XI In suecia repertis del 1, Lagerqvist/Rasmusson, 1961, (100-200)

Commen..IX-XI In suecia repertis del 2, Rasmusson, 1968, (100-200)

Commen..IX-XI nr 1 The new era, Jonsson, 1987, (100-125)

Commen..IX-XI nr 2 The Sigtuna Coinage 995-1005, Malmer, 1989, (200-300)

Commen..IX-XI nr 6 Sigtuna Papers, Malmer/Jonsson, 1990, (200-300)

Commen..IX-XI nr 9 The Anglo-Scandinavian Coinage c.995-1020, Malmer, 1997, (5007-00)

Corpus num.sae IX-XI Dalarna 1, Malmer, 1979, Falun-Rättvik (75-125)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 1, Malmer, 1975, Akebäck-Atlingbo (100-200)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 2, Malmer, 1977, Bäl-Buttle, (200-250)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 3, Malmer, 1982, Dalhem-Ethelhem, (200-300)

Corpus num.sae IX-XI Gotland 4, Malmer, 1982, Fardhem-Fröjel, (200-250)

Corpus num.sae IX-XI Skåne 1, Malmer, 1985, Åhus-Gröby, (175-250)

Corpus num.sae IX-XI Skåne 4, Maglarp-Ystad, (175-250) 

Corpus num.sae IX-XI Östergötland 1, Malmer, 1983, Älvestad-Viby, (100-200)

 

D


De Argento Runis seu Literis Gothicis etc..., Keder 1703.

De moneta ærea in Svecia rotunda. P1-2. Thunius, E, 1725-31

De numis Svaciae antiquis, Skagerström, 1802, (50-100)

De nummis Arabicis in Sviogothia repertis disquisition, Aurivillius, C , 1775 

De nummis Gothlandicis... Schröder, J.H, 1837

De re nummaria P I-III, Ziervogel, 1750, (500-700)

De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer, Areen, 1938 

De recentioribus numis Arabicis... ,Winbom, J.A., 1815 

Den senmedeltida penningen i Sverige, Malmer, 1980, (200-400)

Den skandinaviska myntunionen, Lundh, 1997

Den svenska örtugsmyntningen, 1440-1470, Rundberg 2005 ,350s, (100-125) 

De svenska mynten, TG Appelgren, 1923, 24s. (50-100)

Die Königlich Schwedishe Munzen in Livland, Platzbarzdis, 1968, (100-150)

Dissertatio Historica de Numis Gothlandicis, Berggren, 1810

Dolda skatters hemlighet, Thordeman, 1941, (40-70)

Dolt i kabinett, Lovisa Ulrikas Myntkabinett, 2004, 122s, (250-275)   


E


Enkla, dubbla och svåra slantar, Lagge Ekström, 1999, (150-200) 

En swensk mynt- och Finance-historia, Carl Stolpe, 70 sidor 1770, (350-500) 

En studie av Karl IX:s mynthistoria I-III, Menzinsky (1000-1500)

Elias Brenner, en forskare, Aspelin, 1896, (400-600)

Erik XIVs mynt med Göteborgsmotiv Jönsson/Lagerqvist, 1975, (50-100)

Ett gammalt mynt berättar, Ottosson, 1991, (25-30) Ett svenskt myntkabinett, Snoilsky, 1873, (300-500) 

Europeiska valutor som upphör vid införandet av Euro, 1999, (4s.), Lagerqvist, (5-10)

Ex occasione numi cufici, de nomis Dei Gud..., Hallenborf, 1796. (700-900) 


F


Felpräglade mynt, Wettermark, 1991, (35-50)

Ficktabell över Bernadotterska ättens svenska mynt, (48 s.),Glück, 1971, (20-25)

Fredrik I:s mynt av riksdalervalör, Holmberg, 1941, (175-225)

Fyra-ören med årtalen 669 och 670, Saxin 1972 (40-50)

Från malm till mynt och medalj, 1998,  Från myntkabinettet i Växjö, (318 s.), 1987, (150-175)

Föreläsningar öfver Upsala academies..., Ziervogel, 1772, (400-600)

Första boken om mynt, (325 s.), Kinnmark/Hobson,1971, (30-50)

Försök till utveckling...Sveriges penning-väsende, Frölich, 1809, (75-100)

Förteckning över Antellska myntsamlingen, Appelgren, 1936, (2000-2500) 

Förteckning över Johan Scharps samling, Scharp/Klemming, 1851, (500-700)

Företeckning över Jönköpings…Läroverks Mynt och minnespenningar, (38s.), Friberg, 1900 

Förteckning öfver Karlstads läroverks myntsamling, Bergqvist, 1905 

Förteckning över Oldenburgs medaljsamling, Oldenburg, 1878, (100-150)

Förteckning över Timmermansordens samling, Lilienberg, 1910, (10-20)

Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks myntkabinett,del I-IV Rundqvist, 1928, (300-400) 


G


Gamla mynt-litet myntlexikon, Nathorst-Böös, 1977, (20-25)

Gamla mynt och deras öden, (66 s.), Högberg, 1956, (75-125)

Gotländska silverskatter från Valdemar, af Ugglas, 1936, (35-50)

Grekiska mynt ur konung GVIA samling, Schwabacher, 1962 

Guldbrakteaterna, Öberg, 1942, (200-2550) 

Guldskatten från regalskeppet Kronan, Golabiewski-Lannby, 1986 

Gustav V:s mynt med spec. hänsyn till dess varianter, (100 s.), Berggren/Kinnemark, (25-40)

Gunnar Ekström Myntsamling, M.Wijk 2006 (100-125) 

Gustav Vasas mynt, Appelgren, 1933,(125-150)

Gustav Vasas mynt och tabellstriden, Appelgren, 1936, (100-125) -

Gyllengrips myntsamling, 1737 (finns också som faximile)

Göteborgs Numismatiska Förening 1943-73, Sandström, 1973 

GöteborgpolletterH


Hamrin & Svahn lagerlistor, 1992-ff, Nr: 1-17 (250-300) 

Hedlinger- ett bidrag till frihetstiden, Warburg, 1890, (200-350) 

Hela världens tjuv, Nathors-Böös, 1973, (75-100) +

Hesselblads Mynthandel lagerkatalog, nr 1-91, 1953-63

Hirsch Mynthandel auktioner, Nr:1-39, 1966-1990, 

Hirsch Mynthandel lagerlistor,Nr: 1-101, 1955-1990? 

Historia Numophylacci R, Götlin, 1:02, (50-75)

Holmberg Mynthandel auktioner, lagerlistor 

Högbergs Mynthandel, lagerlistor   


I


Inledning tkll närmare kunskap om Swenska..., Oodeer, 1796, (600-840) -

Inträdestal om myntsorter, Thunberg, 1779 (finns också som faximile)

Itinerarium sacea scripturae, Henrik Buntino, 1588 


J


Julius Haganders myntsamling, 1996, (500-600)   


K


Kastpenningtyper

Karl-Gustafs samling, auktionskatalog, Spinks-London, 2000, (300-400) 

Katalog över gamla Aktiebrev, 1998, värderingskatalog, 162 s. (250)

Kopparbergs enskilda bank och dess sedlar, Nathorst-Böös, 1982

Kopparkrigaren- prislistor 1996-ff (125-150) 

Kopparmyntningen i Sverige 1624-1714, Wolontis, 1936, (300-500)

Kopparmyntningen i Sverige och dess utl.besittningar, Stiernstedt, 1864, (1000-1200)

Kort översikt övfer Cavallis plåtmynt, Cavalli, 1890, (1500-2000)

Kristianstadsortens Numismatiska Förening, auktionslistor, 196?-ff 

Kristinas ettöringar av koppar, Törngren, 1991, (100-150)

Kung Olofs Mynthus, Malmer, 1991

Kungliga medaljen, Illis quorum meruere labores, (95 s.), Löfström, 1933, (150-200) 

Kungliga Myntet 1850-1950, Swensson, 1950 (75-100)

Kungliga Svenska Riddarordnar I-II, 1936, (400-500) 


L


Landskapsinventeringen vol.1, Malmer 1982, Myntfynd från Östergötland (50-75)

Landskapsinventeringen vol.2, Malmer/Wisehn, Myntfynd från Ångermanland, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.3, Wisehn 1990, Myntfynd från Dalarna, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.4, Wisehn, Myntfynd från Uppland, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.5, Golabiewski-Lannby, 190, Myntfynd från Närke, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.6, 1992, (50-75) Landskapsinventeringen vol.7, 1992, (50-75)

Landskapsinventeringen vol.8, Wisehn, 1995 Myntfynd i Lappland, Norrbotten och Västerbotten, (75-100)

Landskapsinventeringen vol.9, Myntfynd från Blekinge, 111 s. (75-100)

Landskapsinventeringen vol.10, Myntfynd från Halland, 2003, 238 s. (50-75)

Landskapsinventeringen vol.11, Myntfynd från Bohuslän, 2004, 144 s. (50-75) 

Lars O Lagerqvist, bibliografi 1988-1998, SNFSS nr 9, 1999 

Lea Ahlborn, En svensk medaljkonstnär under 1800-talet, (380 s.), B.Olsén, 1962, (200- 250)

Lilla Sedelboken 1972, L.Ridström (20-25) 


M


Maal och vaegt, Jansson, 1936, Nordisk Kultur XXX, (200-300)

Magnus Lagerberg, museiman, numismatiker..., Gamby, 1991, (20)

Med svensk krona, den svenska kolonin S:t Barthelemys mynthistoria, Olrog, 1978

Medaljer och jetonger slagna av Kungl.Vitterhetsak., Rasmusson, 1953, (150-200)

Medaljboken, Ridderström, 1975  Medaljer utgivna 1873-1998, SNF smärre skrifter nr 8, 1998, (40-60)

Mellan stengrund och stenhus, Östergren, 1989, Gotlands vikingaskatter, (100-150) 

Minne af Carl Reinhold Berch,(324s) Schück, 1917 (500-750)

Minnesanteckningar öfver Enskilda Svenska mån och Qvinnor, Hildebrand, 1860, (150- 200) 

Moneta Mynthandel lagerlistor, 1950-1964 

Moneta Nostra, Klackenberg, 1992, 371s,

Monatiseringen i medeltidens Sverige, (100- 150)

Mortensen, Publicistvirksomhed 1974-1999, 2000, (250-300) 

Mynt, (228 s.)Aakjer, 1936, (125-150) 

Mynt, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1968, (50-75)

Mynt av arabiskt ursprung funna i Skandinavien, Holst, 1973, (40-60)

Mynt av guld, silver och koppar...1478-1892, (68 s.), Holmberg 1894, (100-150)

Mynt från början, Tarras-Wahlberg, 1971, (50-75) 

Mynt från Sveriges medeltid, (200 s.), Jönsson, 1969, ( faximil 50-75)

Mynt funna i Westergötlands Jord.Werner, H.,1879

Mynt och bankpolitik under hattväldet 1783-1764, (208 s.), Sjöstrand, 1908, (100-150)

Mynt och medaljer, (344 s.), Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1960(150-200)

Mynt och medaljer slagna för främmande makt..., Ossbahr, 1927, (400-600)

Mynt och medaljsamlare inom det svenska..., Rasmuson, (30-50)

Mynt och medaljsamlingen vid stifts- och landsbiblioteket i Linköping, Nordlind, 1991 -

Mynt och människor, (171s), Malmer, 1968, (200-250)

Mynt och varors värden, Botin, 1771, (800-1000)

Mynt och varors värde i Sverige, Hallenberg, 1798, (800-1000)

Mynt, sedlar och medaljer, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1981, (75-100)

Myntboken, Tonkin, 1971-ff, Nr:1-28 

Myntdirektörens underdåniga berättelse för år 1917, 1918, (50-75) 

Mynte-sorter och annat handel ang..., Diurman, 1784, (200-300)

Mynten berättar, Lagerqvist, (30-40)

Mynten i Sverige 1818-2018, Hamrin, 2018

Myntförteckning, Utländska mynt i Sverige före 1500, (9s.)Alstertun, (20-30)

Mynthuset, auktionskataloger

Myntfront (tidskrift), 1973-77, totalt 20 nummer (200-300)

Myntgalleriet, auktionskataloger, lagerlistor

Myntkatalogen i 200 år, (38s), Nathorst-Böös, 1966, (100-130)

Myntkontakt (tidskrift), 1972-1985, totalt 121 nummer 

Myntkunskapen i gemen...Ziervogel, E.,1757

Myntningen i Sigtuna, Lagerqvist, 1994

Myntningsfynd från Lödöse, Ekre, 1972 

Myntnytt (tidskrift), utgiven 1970, totalt 4 nummer -

Myntsamlandet som hobby, Ehnbom, 1983 (50-75.-)

Myntsamlingen hos S:t Ragnhlds gille, Carlsson/Avelöv, 1984 

Myntstamp, internet-artikel, Norling och Skogsberg, 1994 (gratis)

Mynttidningen (tidskrift), Utgiven 1994-97, totalt 19 nummer, numera på Internet 


N


Namnkunninga svenska herrars...skådepenningar, 1781, CH Berch

Nobel medals. Lagerqvist, 2001, (60s.)

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (tidskrift) 1936-ff (komplett svit 2500-3000)

Nordisk Numismatisk Årsbok - NNÅ NNÅ 1936, (200-300) NNÅ 1937, (200-300)

NNÅ 1938, (200-300)

NNÅ 1939, (150-250)

NNÅ 1940, (100-150)

NNÅ 1941, (100-150)

NNÅ 1942, (150-250)

NNÅ 1943, (100-150)

NNÅ 1944, (150-250)

NNÅ 1945, Stenström, Arvid Karlsteen, (200-300)

NNÅ 1946, (50-100)

NNÅ 1947, (50-100)

NNÅ 1948, (50-100)

NNÅ 1949, (50-100)

NNÅ 1950, (50-100)

NNÅ 1951, (50-100)

NNÅ 1952, (50-100)

NNÅ 1953, (50-100)

NNÅ 1954, (50-100)

NNÅ 1955, (50-100)

NNÅ 1956, (50-100)

NNÅ 1957/58, (50-100)

NNÅ 1959, (50-100)

NNÅ 1960, (50-100)

NNÅ 1961, (50-100)

NNÅ 1962, (25-50)

NNÅ 1963, (25-50)

NNÅ 1964, (25-50)

NNÅ 1965, (25-50)

NNÅ 1966, (25-50)

NNÅ 1967, (25-50)

NNÅ 1968, (25-50)

NNÅ 1969, (25-50)

NNÅ 1970, (75-125)

NNÅ 1971, (50-100)

NNÅ 1972, (50-100)

NNÅ 1973/74, (50-100)

NNÅ 1975/76, (50-100)

NNÅ 1977/78, (50-100)

NNÅ 1979/80, (50-100)

NNÅ 1981, (50-100)

NNÅ 1982, (50-100)

NNÅ 1983/84, (50-100)

NNÅ 1985/86, (50-100)

NNÅ 1987/88, (50-100)

NNÅ 1989/90, (50-100)

NNÅ 1991, (50-100)

NNÅ 1992/93

NNÅ 1994/95/96 diverse artiklar, 280s, (200-250)

NNÅ 1997-99 Bl.a. antika och vikingatida mynt, 2004, 211s, (250-300)

Nordiska ländernas belöningsmedaljer, Areen, 1938 (100-150)

Nordiska mynt efter 1808, Holm, 1970, värederingslista, 1970, (20-30) 

Nordiska Mynt före år 1000, Malmer, 1966, (150-200)

Nordiska ordnar och dekorationer, Bergman 1949

Nordiska sedelpriser- årsboken 1997, (250-300)

Numi cufici ... Tornberg, C.J.,1848 (500-600)

Numis Sveciae Antiquis, Gravander, 1802, akad. avhandling, (300-500)

Numis cufiici Regii Nume..., 1848, CJ Tornberg

Numismata orientalia ære expressa... P1-2, Hallenborg, 1822.

Numismatisk litteratur, Hesse, 1986

Numismatiskt Forum (tidskrift), 1996-ff 

Numismatiska Meddelanden -

NM Register över NM I-XL, Holmberg, 125s. 1999, (75) - Register NM on-line Svenska Numismatiska Föreningen 

NM 1, Stiernstedt mfl, 1874, Myntorter, myntmästare och myntordningar, (150-200)

NM 2, Stiernstedt mfl, 1875, Myntorter, myntmästare och myntordningar, (150-200) 

NM 3, Stiernstedt mfl, 1876, myntförordningar, (150-200)

NM 4, Stiernstedt mfl, 1877, Svenska polletter, (250-300) +

NM 5, Stiernstedt mfl, 1878, Myntorter mm i Östersjöprov., (100-150) 

NM 6, Stiernstedt mfl, 1880, (100-150) 

NM 7, Stiernstedt, 1880, (100-150)  -

NM 8, Hallenborg/Hartman, (1000-1400) 

NM 9, 1883, Awesta cronobruk, (150-200) 

NM 10, Hyckert mfl, 1892, (75-125)  -

NM 11, Lewin, 1887, Johan IIIs mynt, (300-450) 

NM 12, Storkirk mfl, 1890, polletter, (300-450)

NM 13, Hyckert, (100-150)  +

NM 14, Westerlund mfl, 1896, Fynd i Vaala i Finland, (50-75)

NM 15, Holmberg, 1900, Sveriges mynt 1478-1899, (50-75)

NM 16, Appelgren, 1905, Gustav Vasas mynt, (75-100) +

NM 17, Hyckert/Lillienborg, 1905 

NM 18, Lillienborg, 1908, Svenska mynt..., (50-75) 

NM 19, Lillienborg mfl, 1910, Olof Skötekonung, (250-400) 

NM 20, Wahlstedt mfl, 1913, Erik XIV, (200-300) 

NM 21, Wahlstedt mfl, 1918, (250-400) 

NM 22, Wallroth, 1918, Sveriges mynt 1449-1917, (150-175) 

NM 23, Svensson mfl, 1923, Olof Skötekonung, (125-175) 

NM 24, Wahlstedt, 1925, minnespenningar, (50-75) 

NM 25, Wahlstedt mfl, 1925, Plåtmynt, (50-75) 

NM 26, Wahlstedt mfl, 1932, Den ryska fem kopeken, (50-75)

NM 27, Thordeman mfl, 1933, Lödöse, (75-100) 

NM 28, Galster, 1935, Olof Skatkonung, (75-125) 

NM 29, Wahlstedt, 1943, minnespenningar, (200-300)

NM 30, Thordeman mfl, 1965, (40-50) 

NM 31, 1973, SNF 100 år, (75-100) +

NM 32, Ehrensvärd, 1978, Erik Lindberg, (100-200) 

NM 33, 1983, Festskrift till Thordeman, (50-75) 

NM 34, 1983, SNF 110 år, (75-125) +

NM 35, Jonsson, 1990, Studies in late anglo ..., (100-125)  '

NM 36, Nathorst-Böös/Wisehn, 1987, forskare mm, (125-175) 

NM 37, 1989, Festskrift till Lagerqvist, (100-200) 

NM 38, 1992, Festskrift till Westermark, (100-200) 

NM 39, Tingström, 1995, Avesta Myntmuseum, (200-250)

NM 40, Sveriges mynt 995-1995, (150-200) 

NM 41, Festskrift till Ian Wiséhn, (150-200)

NM 42, Svensk Numismatisk Bibliografi intil år 1903, Hesse 2004, 379s, (225-325)  -

Register NM on-line Svenska Numismatiska Föreningen  -

Noga Utvalt Norsk Numismatisk Bibliografi, 1998, 328s. (300-400)

Numismatiska bidrag till Göteborgrgs och Bohusläns historia, Gamby, 1942

Numismatiskt Leksikon, Flensborg, 1996, 413s. (klotband), (300-400) 

Numis Sueciae Antiquis, avhandling, Gravander, 1802, (75-100) 

Numismatica anglo-saxonica musei regiae Academiae Lundensis, Hildebrand, 1829, (500-750) 

Numophylacium regiæ academiæ Lundensis. P1-12, Sjöborg, N.H, 1802-1807

Numophylacium regiæ academiæ Upsalaensis, Ziervogel, 1753, (150-200) 

Nummi Aliquot diversi ex argento praestantissimi, Keder, 1706.

Nummophylacium Regianae Christinae, Havercamp, 1742, (1500-2500)

Nummorum in Hibernia antaquam..., Keder, 1708, (3500-4000) 

Nummus aureus antiquus atque perrarus Othinum, Keder, 1722.

Något om de svenska myntens stil, Wideen, 1971, (20)

Några anteckningar om Åbomynten, Hallberg, 1919, (300-500)

Några synpunkter på kopparmyntfoten, Wolontis, 1935 


O


Observationer Svears, Dijkman, 1686 (faximil 100-150, orginal ?) -

Oldenburgs samling, Oldenburg, faximil (75-100)

Olof Skötekonungsmynt och andra Ethelred kopior, Malmer, 1965, (100-125)

Olof och Anud Jakob el. när Sverige fick mynt E.Wiséhn, 1999, (25) 

Olympiska tecken, Minnen från OS 1912, 111s, (75-100) 

Om kopparmyntningen i Sverige, Stiernstedt, 1863 (1200-1500)

Om mynt och varupriser i Sverige, Forsell, 1872, (300-500)

Om myntet, Chevalier, 1867, 510s, (400-600)

Om myntbestämning och realisation, Wennberg, 1829 (400-500) 

Om myntväsendet, Asp 1804  Om penningar och mynt, Myreen, 1810

Om penningbrist ock folkbrist, Frölich, 1809, (50-75)

Om svenska kopparmynt, Sv Handelsbanken, 1966 

Ouvre de Chevalier Hedlinger ou recueil…, de Mechel, 1778, (5-7.000)   


P


Pengar i folkmun (96s.), Golabiewski Lannby, 2000, (175-200) 

Penningen i kulturhistorisk belysning, Samhaber, 1965, (150-200)

Penningenhetens problem, (200 s.), Olivecrona, 1953, (75-100)

Pollettbössan 2009-ff

Polletter, Skårman, 1973, (30-40)

Plate Money, Tingström, 1986, (200-300) 


Q


Quatuor monumenta aenea e terra..., Hallenborg, 1802 


R


Rikare än Du tror?, Andström, 1974, (20-25)

Riksbankens Myntkabinett, 1889, 

Riksbankens sedelbruk i Tumba, Castegren 1955 

Riksbankens sedelhistoria 1668-1968, Lindgren, 1974, (100-150)

Riksdalrar präglade i Sverige, (88 s.) Lindberg, 1976, (100-200) -

Riksgälden 1697-1824, Wallen, 1985, SNFSS (35-45)

Runæ in nummis vetustis, Keder, 1704

Räknepenningar, Holst, 1975, (40-60)

Räknepenningar och spelpenningar, Holst, 1971 (30-50) 


S


Samla mynt, Lövqvist, 1971, (40-60)

Samlad glädje, Numismatiska Klubben i Uppsala 1969-1999, 2000, (170s.), (175-225) 

Samlare i Sverige, Hylten-Cavallius, 1907, (175-200) -

Samlarens klenoder, SNF´s jubileumsutställning, 1998 

Samling af svenska mynt i Riksbankens..., Hildebrand, 1899, (75-100)

Samling af svenska och utländska mynt..., Bukowski, 1886

Samling utaf Kongl.Bref, stadgar och förordningar, Stiernman, 1747-1760, (4 band), (2000-2500) 

Scandinaviska Mynt Magasinet, 1970, utkom med 2 nummer (30-40)

Schmitz samling, del 1-4, (500-600) +

Sedelsamling i Riksbankens, Hildebrand, 1915, (75-100) -

Sedlar, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1971, (100-125)

Selling och Sahlström, 1-???, 1867-???, lagerlistor

Serafimerordens historia 1285-1748, af Tibell, 1826 (200-300) 

Sigtuna papers, Jonsson/Malmer, 1991, (200-250)

Silverskatten från stora Sojeby, Schnittiger, 1915, (20-40)

Silverskatten (vid lilla Nygatan), Hedström, Källström m.fl., 1937, 

Skandinavisk Numismatik (tidskrift), 1972-1985, totalt 120 nummer (750-1250)

Skandinaviska Myntmagasinet (tidskrift), 1985-1994, totalt 75 nummer (750-1500)

Skandinaviska Myntpris-Årsbok 1999/2000 (634s.), Mortenson, 2000 (400-600) 

Skara högre allmänna läroverks mynt och medaljsamling, , Ödberg, 1912 (87+7 s.) (150- 200) 

Skådepenningar övfer.. Gustaf III:s historia, Gillberg, 1858, (3-4000) 

Skånepolletter

Skånska mynt och deras mästare, Flensmark, 1984, (75-100)

Skånska Privatbanken Minnesskrift, Kock, 1931, (175-200)

Smålands Bank 1837-1839, Kock, 1937, (150-200)

Smålandsbankens sedlar, Widell , 1988

SPF småskrifter 1, Valörpollettet från Sporrong, Carleson, Stam, Thelin, 2012

SPF småskrifter 2, Rakpolletter, Thelin, 2015

SPF småskrifter 3. Göteborgs Spårvägar, Svensson, 2016

SPF småskrifter 4, Polletter i Helsingfors, Vuori, Mäkinen, 2017

SPF småskrifter 5, Tivolipolletter, Thelin, Hildemar, Nöjesfält och Tivoli, 2020

Spelkort Bernström, 1960, (100-120)

Spelpenningar avsedda för kortspel, Holst, 1977, (75-100)

Stadsrådet Mauritz Hallbergs samling, Mäki, 1987

Stockholms Bokauktionskammare auktionskataloger, 1839?-1895? 

Stockholms Enskilda bank 1856-1856, Lindorm, 1956, (klotband) (75-100) 

Stockholmspolletter

Studier över böter och myntvärden i Västgötalagarna, Wennström, 1931, (125-175) 

Studier öfver Uppsala universitets anglosaxiska myntsamling, Holm, 1917

Studia numismatica Upsaliensia 0001: Uppsala University Coin Cabinet: Anglo-Saxon and later, 2006

Studia numismatica Upsaliensia 0002: Münzkabinett der Universität Uppsala: Deutsche Münzen, 2006

Studia numismatica Upsaliensia 0003: Uppsala universitets myntkabientt: Svenska vikingatida, 2008

Studia numismatica Upsaliensia

Studia numismatica Upsaliensia

Studia numismatica Upsaliensia

Sturetidens svenska myntförhållanden, Rasmusson, 1965, (25-50)

Svea Mynt och Frimärken, auktioner, Nr 1-12, 1977-81, (200-300)

Svensk-Finska myntpris- Årsboken 1997/98, (302s), Mortensen, (200-300) -

Svensk koppar och kopparmyntning, (114 s.), Linder-Welin, 1965, (100-150) 

Svensk Myntförteckning (SMF), Hamrin/Hyllengren, 1987, (100-150)

Svenska Numismatiska Föreningens Auktioner - Register Auktioner on-line Svenska Numismatiska Föreningen   

Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT), 1986-ff  - Register SNT on-line Svenska Numismatiska Föreningen 

Svensk numismatisk uppslagsbok, Tingström (150-200)

Svenska aktiebrevföre 1850, Strandberg m.fl., 1991, (200s), (200-250)  -

Svenska besittningsmynt, Rasmusson, 1959, Utställningskatalog KMK, (40-60)

Svenska guld, silver och kopparmynt 1522-1872, Hanselli, 1871-72, (75-100) 

Svenska handelskompaniet och koppar..., Wittrock, 1919, (350-450) 

Svenska Hundskattemärken, T.Gustafsson, 2006, (75-100) 

Svenska mynt från Gustav Vasa till våra dagar, Tingström, 1970 (--)

Svenska kast- och minnesmynt 1607-1818, (35 s.), Jansson/Hemmingsson, (25-50)

Svenska mynt och sedlar i Blekinge museum, (11 s.), Sundberg, 1979, (25-30)  -

Svenska mynt under Oscar II, (56s), Nilsson, 1970, (30-50) -

Svenska mynt under vikingatid, Lagerqvist, referensverk, 1970, (800-1000) 

Svenska myntets ålder, Berch, 1753

Svenska myntgrupper, Ohlmark, 1977, (25-35)

Svenska mynthandboken, Andersin, 1971, (25-30) -

Swenska myntkunskapen, Zierwogel, 1753 (finns också som faximile)

Svenska myntpriser- årsboken 1995/96, (250s), Mortensen, (300-350) 

Svenska militärpolletter, Widell, 1998, SNF SS nr.7, (100)

Svenska numismatiker under fyra sekel, Högberg, 1961, (250-300)

Svenska Numismatiska tidskrifter… Holmberg/Wijk 2004, 61s. (100-125)

Svenska ordnar och medaljer, Löwenhielm, 1987 (75-100)

Svenska pengar, 1984, Svenska Turistföreningen,(75-100)

Svenska penningar och andra betalningsmedel, Brandt, 1960  -

Svenska polletter genom tiderna, Ehnbom, 1975, (50-75)

Svenska provinsmynt, (61 s.), Brandt, 1963, (25-50)

Sveriges besittningsmynt (SB), Ahlström mfl, 1980, referensverk, (400-450)   

Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, Heckscher, 1949, (300-500)

Sveriges Färgsedlar 1835-2008, Rosenqvist 2008, 256s (325-375) 

Sveriges första banksedlar 1661-1668, Platbarzdis, 1960, (100-150)  - '

Sveriges Guldmynt 1512-2020, Delzanno, 2019

Sveriges mynt 1521-1977 (SM), Ahlström mfl, 1977, (900-1200)  -

Sveriges mynt 1719-1776, (146s.), Lindgren, 1953, (150-200)

Sveriges mynt 1855-1873, Person, 1939, (50-60) 

Sveriges mynthistoria, Rasmusson/Heckscher, 1961, (50-75)

Sveriges Myntbok 995-2022, Delzanno, 2020  

Sveriges Numismatiska Förenings Smärre Skrifter, nr.1-9, -

Sveriges Numismatiska Förenings Smärre Skrifter, nr.5, Medaljer utgivna 1873-1987, 1987

Sveriges Numismatiska Riksförbunds (SNRs) Numismatiska tidskrift 1977-1982, totalt 21 nummer

Sveriges penningväsen, Gamby, 1946, (50-75)

Sveriges Polletter, T.Gustafsson, 2000, (100-125) 

Sveriges plåtmynt 1644-1776, Tingström, 1984, (125-200)

Sveriges Riddarordnar, Löfström, 1948, (624s.), (1200-1500) 

Sveriges Riksbank, 1668-1924 Del I-V ~3000s, Brisman, 1918-1931, (400-600) 

Sveriges sedlar del 1-2, Wallen, 1984, (125-175)

Sylloge Nummorum Graecorum, Myntkabinettes samling, 2004, (350-375)  -

Så byggde jag upp en specialsamling, Törngren, 1993, (50-70)

Sörmlandsbygden, Rasmusson mfl, 1962 Om bl.a Nyköping som myntort, (25-40)   


T


Tal om det Swenska myntets ålder, Berch, 1753, (finns som faxmile) (500-700) 

Thalersammlung DS. v. Madai, 1788 

The coinage of Sweden, Kosoff, 1961, (28s.), (510-200)

The plate money treasure of Nicobar, Herbert/Tingström, 1999, (125-175)

Thesaurus Nummorum Suec-Gothi-Corum..., Brenner, 1691 (50-70.000, faximil 200- 300)

Thesaurus Nummorum Suec-Gothi-Corum..., Brenner, 1731 (3-5.000)

Timmermansorden mynt och medaljsamling, (85 s.), Lilienberg, 1910, (20-40)

Tji pluring i pluskan?, E.Wiséhn, 1998, (25)  -

Tre småstycken om mynt, Holst 1988

Trettio historska föreläsningar, Ziervogel, 1755 


U


Upplysningar till Sveriges historia, Hildebrand, 1832

Uppsala Sparbank 1830-1905, 1905, (35-50) 

Uppsala akademis Mynt samling, Ziervogel, 1772 (1000-1200) -

Ur penningens historia, Bolin, 1962, (50-75)

Utkast til en swensk mynt- och finacehistoria, Eberhart, 70s, 1770, (1000-1500)   


V


Vad kostade det? Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1984, 1993 (100-150)

Vad är numismatik? Lagerqvist/Nordlind, 1981, (25-30)

Wasaorden, Åsbrink, 1922, (200-300) 

Viking-Age Hoards and late Anglo..., Jonsson, 1987, (100-125) 

Visby Myntsamling, Steffen, 1928 (300-500)


Å


Året 1478 i Sveriges mynthistoria, Lagerqvist, 1978 


Ö


Översikt över OII svenska mynt 1872-1907, Yngström, 1963, (50-60)

Östergötlands Enskilda Bank 1837-1937, Brisman, 1912, (150-200)


Förteckningen är upplagd på följande sätt 1.Bokens titel 2.Författare 3.Tryckår 4.Information om boken. (5.Värdering).


Svensk myntlitteratur är ett växande samlarområde. Allt fler inser litteraturens betydelse för numismatiken. Tyvärr är området eftersatt när det gäller litteratur (SIC!). Inga värderingsböcker och få förteckningar finns att tillgå.  När nu Internet finns att tillgå skall jag försöka dra mitt strå till stacken när det gäller myntlitteratur. Prisuppgifterna nedan är en sammanställning av såväl auktionsnoteringar som personliga värderingar. Förteckningen är långt i från komplett. Prisuppgifterna är säkert subjektiva. Men det är i alla fall ett försök att få tillstånd en förteckning och värdering av litteraturen. Priset är också i hög grad beroende på litteraturens kvalitet, för kända exlibris, exklusiva inbindningar eller intressanta provienser och samtida anteckningar mm, detta tar min förteckning tyvärr inte hänsyn till. Likaså kan vissa priser vara höga då det exemplar som jag lagt till grund för värderingen uppfyller dessa krav. Saknas något?, är värderingarna fel?, är objektet felaktigt beskrivet? Alla kommentarer och kompletteringar till förteckningen är välkomna! Skicka ett mail.