Digital litteratur


Länkar till digital litteratur, databaser, auktioner m.m. som finns på nätet Skapad 2016-10-02 senast uppdaterad 2021-09-09

 

 Anglosachiska mynt...funna i svenska jord, Bror Emil Hildebrand, 1846

 Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar, Carl Reinhold Berch, 1772

 CNS - Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI

 Coins and Computers Newsletter (CCN)

 Erik Wallers medaljsamling, Nilsson, 2011 (pdf)

 ExNumis

 Falcoin - Raritetssidan

 Falcoin- Typsamlingssidan

 Fornvännen (Sökning på "numismatik" på Riksantikvariämbetets hemsida)

 Framlidne myntmästaren Christoffer Borgs samling, 1839

 Frihetstidens ettöringar i silver

 LIBRIS - Kungliga Bibliotekets katalog (massor med numismatik)

 Minnespenningar över svenska män och kvinnor, Bror Emil Hildebrand, 1860

 Metallanalyser av mynt, numismatiska forskningsgruppen

 Mynt och varors värde, Jonas Hallenberg 1798 

 Mynt under golvet, Ehrnsten, Pro-gradu avhandling (pdf)

 Myntauktioner i Sverige AB, auktioner 1-ff, 2009-ff

 Myntauktioner i Sverige AB, internetauktioner 1-ff, 2016-ff

 Månedens Kommentar

 Tidskriften Myntstudier - Stockholms Universitet

 Münzkabinett Berlin Online Catalogue

 Numismatiska Klubben i Uppsala auktion 117, 128, 132 och 136

 Nya mynt SOU 1969:17

 Om de i svensk jord funna Österländska mynt, Carl Johan Tornberg, 1857

 Pengar för gemene man? Frida Ehrsten 2019 (pdf)

 Pollettbössan, Svenska Pollettföreningen 1- , 2009- ff (medlemskap krävs)

 ”Sveriges riksbank – en resa under 350 år”

 Philea myntauktioner, 1-ff, 2012-ff

 Riksantikvariatämbetets (RAA) söksida

 Roman Denari, Numismatiska Forskningsgruppen, Stockholm

 Samlad Glädje 2009, Numismatiska klubben Uppsala

 Samlad Glädje 2019, Numismatiska klubben Uppsala

 Skånes Numismatiska förening auktioner 2008-2018 (auktioner/tidigare auktioner)

 Småskrifter for møntsamlere

 SOU 1966:4 En ny myntserie

 Stockholms Universitet - Numismatiska uppsatser (Sverige)

 Svensk Numismatisk Tidskrift

 Svenskt Biografiskt Lexikon (sökning på "numismatik" på Riksarkivets hemsida)

 Sveriges Besittningar, deras myntning

 Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 1, Bror Hildebrand, 1874

 Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 2, Bror Hildebrand, 1875

 Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, Elias Brenner, 1731

 Uppsala Universitets Myntkabinett, Samlingsdatabas

 Vikingatida myntfynd i Sverige

 VITALIS - Vitterhetsakademins biblioteks huvudkatalog (massor med numismatik)

 Vitterhetsakademins bibliotek

 Åbomynten i nordiska fynd, Jonsson, Pro-gradu avhandling (pdf)

 Översättningar av latinet på svenska kungliga medaljer, Emanuel Svenberg, 2013 (pdf)


Alla tips mottages.

Tillsammans bygger vi upp förteckningen!