Digital litteratur


Länkar till digital litteratur, databaser, auktioner och andra resurser som finns på nätet Skapad 2016-10-02 senast uppdaterad 2024-06-28

 

 Anglosachiska mynt...funna i svenska jord, Bror Emil Hildebrand, 1846

 Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar, Carl Reinhold Berch, 1772

 Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar, Carl Reinhold Berch, 1787

 Betänkande nytt myntsystem, 1870 (pdf)

 Catalogus nummorum Sueo-Gothicorum - Brenner/ Keder 

 Centralantikvariatet (#84) Numismatik ur Ericsbergs bibliotek 2018 (pdf)

 CNS - Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI

 Dagstidningar - Kungliga biblioteket (söksida)

 Digital Museum, databas över svenska museisamlingar

 Erik Wallers medaljsamling, Nilsson, 2011 (pdf)

 ExNumis

 Falcoin - Raritetssidan

 Falcoin- Typsamlingssidan

 Finsk Numismatisk Tidskrift (Numismaattinen Aikakauslehti)

 Fornvännen (Sök på "numismatik* eller mynt*" på Riksantikvariämbetets hemsida) 

 Fornvännen 1942 - Birgitta penningar, NL Rasmusson (pdf)

 Framlidne myntmästaren Christoffer Borgs samling, 1839

 Frihetstidens ettöringar i silver

 Föreläsningar öfwer Upsala academies mynt-samling, Ziervogel, 1772

 Inledning til närmare kunskap om swenske mynt och skådepenningar, Modeer, 1796

 Konkordans (gamla och nya SM-boken)

 Lagar, förordningar, Riksbanksföreskrifter, förarbeten 1948-

 LIBRIS - Kungliga Bibliotekets katalog (massor med numismatik)

 Minnespenningar över svenska män och kvinnor, Bror Emil Hildebrand, 1860

 Metallanalyser av mynt, numismatiska forskningsgruppen

 Musik på medaljer, mynt och jetonger i Nils-Uno Fornanders samling (pdf)

 Mynt och varors värde, Jonas Hallenberg 1798 

 Mynt under golvet, Ehrnsten, Pro-gradu avhandling (pdf) (adress?)

 Myntauktioner i Sverige AB, auktioner 1-ff, 2009-ff

 Myntauktioner i Sverige AB, internetauktioner 1-ff, 2016-ff

 Namnkunniga svenska herrars och fruers skåde-penningar, Carl Reinhold Berch, 1781

 Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (NNUM)

 Numismatisk Rapport (från Danska Numismatiska Föreningen)

 Numismatiska Klubben i Uppsala auktion 117, 128, 132 och 136

 Nvmmi aliqvot diversi ex argento... - N. Keder

 Nya mynt SOU 1969:17

 Om de i svensk jord funna Österländska mynt, Carl Johan Tornberg, 1857

 Pengar för gemene man? Frida Ehrsten 2019 (pdf)

 Pollettbössan, Svenska Pollettföreningen 1- , 2009- ff (medlemskap krävs)

 Privatäga plåtmynt - Sverige Mynt

 ”Sveriges riksbank – en resa under 350 år”

 Philea myntauktioner, 1-ff, 2012-ff

 Renovatio Monetaee  R. Svensson (pdf)

 Riksantikvariatämbetets (RAA) söksida

 Riksdagstryck: Ståndsriksdagen 1521-1866

 Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen 1867-1970

 Roman Denari, Numismatiska Forskningsgruppen, Stockholm

 Samlad Glädje 2009, Numismatiska klubben Uppsala

 Samlad Glädje 2019, Numismatiska klubben Uppsala

 Skånes Numismatiska förening auktioner 2008-2018 (auktioner/tidigare auktioner)

 Småskrifter for møntsamlere

 SNF:s bibliotek (Libris)

 SOU 1871:4 Öfvergång till ett nytt myntsystem (pdf)

 Stockholms Universitet - Numismatik - Avhandlingar

 Stockholms Universitet - Numismatiska uppsatser

 Stockholms Universitet - Numismatik - Verksamhetsberättelser

 Stockholm Studies in Late Roman and Early Byzantine Solidus Coinage

 Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT) 1972-ff

     - Register över SNT 1977-2021 (pdf)

 Svenska Numismatiska Föreningens auktioner 1935-ff

 Svenska vikingatida och medeltida mynt präglade på fastlandet (pdf)

 Svenskt Biografiskt Lexikon (sökning på "numismatik" på Riksarkivets hemsida)

 Svenskt Numismatiskt Lexikon (SNL)

 Svenssons Pollettsamling (www.pollett.se)

 Sveriges Besittningar, deras myntning

 Sveriges mynthistoria landskapsinventeringen (SML)

 Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 1, Bror Hildebrand, 1874

 Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 2, Bror Hildebrand, 1875

 The Medal in Early Modern Sweden Y. Haidenthaller 2021 (pdf)

 Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, Elias Brenner, 1691

 Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, Elias Brenner, 1731

 Tidskriften Myntstudier - Stockholms Universitet

 Trettio historiska afhandlingar öfwer swenska mynt och medailler, Ziervogel, 1755

 Uppsala Universitets Myntkabinett, Samlingsdatabas

 Uppsatser kring Uppsala universitets myntkabinett (pdf)

 Utkast til offäntliga historiska föreläsningar öfwer swenska mynt-kundskapen, Ziervogel, 1753

 Vikingatida myntfynd i Sverige

 VITALIS - Vitterhetsakademins biblioteks huvudkatalog (massor med numismatik)

 Vitterhetsakademins bibliotek

 Åbomynten i nordiska fynd, Jonsson, Pro-gradu avhandling (pdf)

 Översättningar av latinet på svenska kungliga medaljer, Emanuel Svenberg, 2013 (pdf)


Alla tips på länkar beaktas! 

Copyright © ingemars.se 1998-2024