OBJEKT SOM SKA LÄMNA MIN SAMLING

Mina utsorterade dubbletter som jag byter mot andra svenska numismatiska objekt eller säljer. Kom gärna med pris- eller bytesförslag om det är något du vill förvärva. Finns en hel del andra dubbletter som inte finns med nedan. Objekten ligger i kronologisk ordning utifrån när jag lagt upp dom på sidan.
info@ingemars.se
2023-09-16


ITEMS THAT WILL LEAVE MY COLLECTION

My sorted duplicates that I sell or exchange for other Swedish numismatic objects. Feel free to make a price or exchange proposal if it is something you want to acquire. The objects are in chronological order from when I posted them on the page. Payment EUR or USD with IBAN or PayPal.
info@ingemars.se

Mynt/ Coin
Information/ Info Bild/ Picture
Appelgren: Gustaf I:s mynt
Numismatska Meddelanden XVI (1905)
8 skilling banco 1848

Medalj Södermanläns hushållningssällskap

Fylgia försäkringsbolag
medalj av Tore Strindberg

Norge:Invigningen av
Carl-Johan statyn 1875

1/2 skilling 1822 Bakvända L och S
SVÅR
5 öre 1867
1/4 skilling 1827 Med liten kungakrona
Ovanlig!
3 pfenninge 1792 Pommern
1 öre 1619
2 ÖrSM 1749 (ref:d)
50 kronor 2002
Astrid Lindgren &
Pippi Långström
(ref:d)
2 ÖrSM 1748 (ref:d)
2 ÖrSM 1760 (ref:d)
2 ÖrSM 1750 (ref:d)
2 ÖrSM 1761 (ref:d)
S:t Eriks ölpaviljong L15
Djurgården 1889
SP 3C.8.6
S:t Eriks ölpaviljong L25
Djurgården 1889
SP 3C.8.2
1 DSM 1719 Hoppet
Med "ruter"
Svår
1 ÖrSM 1720 refflad rand
På Publica Fide!
Svår
Pollett Lejonanckers
1 daler KM
En av de äldre polletterna
använd i slutet av 1660-talet
1/32 taler 1739
Hessen Kassel
10 öre 1880
Med kort text
Mycket ovanlig
1 ÖrKM 1719
Med små arenburgska kronor
Raritet
1/2 skilling 1824
Ovanlig
1/2 skilling 1822
Med stor (enskillings) kungakrona
Ovanlig
1 ÖrSM 1737
Stockholm!
Svårt typmynt
Trevlig kvalitet
1 ÖrSM 1737
Stockholm!
Svårt typmynt
5 öre Trädgårn Göteborg
Toppexemplar med glans!
NM XII:164
Raritet i denna kvalitet
Nitroglycerin Aktiebolaget 1864-1939

Trevlig medalj
Diverse svenska polletter
Många fler än de avbildade finns

Några äldre sedlar

Nominal 320:-
Kooperativa
Föreningen Svea
100
Hundskattemärke
Landskrona
1885
Stockholms Norra
Omnibus
1853
1 ÖrSM 1751

Med tvåörets sveakronor
Raritet
Enkronas häften
Gustaf VI Adolf

2 öre 1863

Med liten årtals 3:a
Samma puns som på 1 öre
Raritet
Oscar II - 1897

Konst och industriutställningen
Stockholm
Ångslupsbiljett
Stockholm
12 öre 100:-
1 skilling 1803

Ovanligt årtal
1 skilling 1803
på 1 skilling 1802-1803
Troligen 1802!
Pilar, delar av skilling och
GA synligt!!!
Raritet
Pommern
1/12 taler 1768
Hög kvalitet, men repad
och putsad Delzanno 261
1 öre 1719
Liten krona
Falcoin Typ 1:1b
RRRR
1 öre 1720
Hedlingerkrona
RAR

Copyright: Ingemar Myntsida 2023


Samtliga objekt förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida