Variantförteckningar

...Ingemars Myntsida

1/2 ÖrSM 1720-21
1 ÖrKM 1719-78
........
Moderna varianter
1/2 sk 1803 - refflad rand
1/2 öre1629 - ompunsat årtalStartsidan