1/2 öre 1629 ompunsat årtal

 

Årtalet är MDCXXIX (1629). Vid en närmare studie av myntet visar det sig att under årtalet döljer sig fler romerska siffror. Årtalet i sin helhet kan läsas MDXXVIIXI.

 

Flera detaljer är ompunsade:
1. Vänster pilspets och pilvingen på samma pil.
2. Strecket i valören förefaller ompunsad
3. Alla N:en är spegelvända


Beskrivning av myntet:

Valör

1/2 öre

Årtal

1629

Gravör

Okänd gravör// Petter Michelsson?

Myntort

Säter

Stampställning

0 grader

Vikt

11 gram

Åtsida

GVSTAVUS : ADOLPH : DG : SVEC : GOTH : VAN : REX : MPF Identisk åtsida förekommer på 1/2 ören från Arboga, Nyköping och Säter präglade 1627-1628

Frånsida

MONETA NOVA CVPR (pilsköld) DALARENS M DC XXVIIXI (liten ros)

Frånsidekrona

Bredd 7mm, höjd 4 mm (= HH13)

Jämför

Cavalli # 134, SM 143

Detta ex.

Lilla höstauktionen (Ahlströms Mynthandel AB) nr 54 (1990)

 

Hur har då det dubbelpunsade årtalet uppkommit?

En teori som framförts i SNT på ett liknande mynt* är att man återanvänt en gammal präglingsvals. Det gamla motivet har slipats bort från valsen för att bereda plats för det nya. Vid bortslipandet har man dock inte lyckats få bort hela motivet. De detaljer som punsats djupast vid första användningen av valsen har blivit kvar. Dessa detaljer framträder då svagt på den nya myntbilden. En annan teori kan vara att myntgravören har varit missnöjd med det motiv han åstadkommit på valsen och helt enkelt slipat ned densamma för att göra ett nytt försök. Exempelvis att han först präglat årtalet fel MDCXXVIIII (1629) för att sedan ändra det till MDCXXIX (1629).

 

 

 

 * Det exemplar som bl.a. sålts på Ahlströms Myntauktion nr 51:186 (1995)

 

Källor:
Svensk Numismatisk Tidskrift 6-1995 (Ett omtalat halvöre Säter 1628)
Sveriges Mynt 1521-1977
Cavalli auktionen 1927
Myttidningen 1-1996

 

Tillbaks

© Ingemars Myntsida 1999