1/2 skilling 1803 med refflad rand!

Beskrivning:

Regent: Gustav IV Adolf

Valör: 1/2 skilling överpräglad på 1ÖSM 1768

Vikt: 14,2 gram

Rand: Refflad, halva myntet är refflat andra halvan rutad

Myntort: Stockholm?

Normalt är randen på 1/2 skillingen rutad. Detta gäller såväl de som är präglade i Stockholm som de från Avesta. Några enstaka exemplar med slät rand är kända.

Skillnaderna mellan präglingarna är huvudsaklingen följande:

Stockholm

Avesta

Präglade på 1ÖSM 1730-1778

Präglade på nyskrodda plantsar

Liten kunglig krona över monogrammet

Stor kunglig krona över mongrammet

Ingen hake på G:et

Hake på G:et

 

Det av mig beskrivna myntet uppfyller kraven för Stockholmsprägling, men har refflad rand. Är detta mynt präglat i Stockholm? Eller är det rent av präglat i Avesta? Skulle det vara präglat i Avesta, går det ej kategoriskt att hänföra all ompräglingar till Stockholm.

Det underliggande myntet 1ÖSM 1768 har liksom övriga ettöringar rutad rand. Refflad rand på kopparmynt förekommer mycket sparsamt. Jag kan bara finna en mynttyp med samma diameter som präglats med refflad rand. Minnesmyntet med anledning av kungens besök i Avesta 9 juli 1794. Det beskrivna myntet har dock en grövre randprägling an minnesmyntet.

Förklaringen ligger troligen i den underliggande slanten. 1ÖrSM förekommer ofta med en "trasig" randprägling. Rutningen i mönstret har ofta skadats och ser ut som en snedreffling. Tack Lagge för informationen.

Ett annat mynt med avvikande rand präglades 1803 i Avesta. Detta kvartsöre har slät rand. Se bl.a. Ahlströms myntauktioner (31-1033) 1985.

(Bild: del av randen)

TILLBAKS!

© Ingemars Myntsida 1998-2001