Henrik Pripps samling,
Ahlström auktion 27 och 29

1983-84 sålde B.Ahlström Mynthandel AB, Pripps betydande samling svenska mynt varav en stor del var av koppar. Samlingen är särskilt intressant då den legat orörd sedan Pripp dog 1921 och samlingen hade inte inventerats av någon samlare sedan dess. Samlingen var ihopsamlad under årtiondena före sekelskiftet och många av mynten köpte Pripp av dåtidens storsamlare. Flera av mynten kommer från bl.a. Hallborg-Hartmans samlingar. De flesta mynten är beskrivna med proviens och många tidigare okända varianter ingick i samlingen. Nedan kommer jag att redovsa ett urval av alla de kopparmynt som såldes.
Kvaliten är som så hos många av de andra sekelskiftessamlare inte den högsta, varantrikedomen i Pripps samling är dock imponerande. Bl.a. finns en komplett typsamling 1 ÖrKM Ulrika Eleonora. Mynt som idag ofta betecknas med betydligt modernare referenser typ Lindgren och Gustafsson. Pripp var dock inte den första som satt med "full hand" d.v.s. alla de fem huvudtyperna, alla Pripps mynt kommer från Hallborgs samling och såldes på auktionen 1897.
För den som vill fördjupa sig mer i denna samling rekomenderas starkt Ahlströms auktionkataloger nummer 27 och 29.
Raritetsbeteckningar är enligt katalogen.
Valör År Variant    
1 öre 1627 Säter valör i nedre pilvinkeln   1/1+
1 öre 1628 Säter Utan M i årtal RR 1?/1
1 öre 1628 Säter DALAREN RR 1?
1 öre 1628 Arboga   1+/01
1 öre 1641   R 1?/2
1 öre 1644 Utan prydnader mellan krona och sköld RR 1/1+
2 1/2 ÖrKM 1661     1+/01
1 ÖrSM 1662 Bred och hög götasköld RR 1+
1/6 ÖrSm 1666 Stort M R 1
1/6 ÖrSm 1666 på plants R 1+
1/6 ÖrSm 1686 på plants R 1+
1/6 ÖrSm 1707 på plants R 1/1+
1 ÖrSM 1715 Vikt 26,55 gram R 01
1 DSM Publica Fide 1716 halv tjocklek, på ämne för kronan?   1?/1
1/6 ÖrSM 1716 Dubbel tjocklek RR 1+
1 DSM Jupiter 1718 Jupitlr R 1?/1
1 DSM Hoppet 1719 Ruta mellan S och M R 1+
1/2 ÖrSM 1719 Omgraverad 1 ÖrKM RR 1?
1 ÖrKM 1719 Små Arenburgska kronor R 1+
1 ÖrKM 1719 Hedlingerkronor R 1+
1 ÖrKM 1721 Refflad rand RR 1
1 ÖrKM 1720 Arenburgska kronor   1+
1 ÖrSM 1745 punkterna i mitten S 1?/1
2 ÖrSM 1746 punktena vid basen R 1
1/2 skilling 1804   R 1/1+
1/12 skilling 1812 dubbel tjocklek RR 1
1/12 skiling 1812 på 1/2 sk.RG 1801 RR 1+
2 skilling 1843 Provmynt RRR 01
4 skilling 1844 Provmynt RR 01
5 öre 1892 frånsidan incuse   1/1+

Källor:
B Ahlström mynthandel auktionskatalog 27, Stockholm 1983
B Ahlström mynthandel auktionskatalog 29, Stockholm 1984

Föregående sida

Ingemars Myntsida 2003