BLOGG

MLOGG


Ingemars Myntsida gick vid årsskiftet 2019/2020 in på sitt fjärde sekel och har funnits med på 1990, 2000, 2010 och nu 2020-talet!


Jag saknar bloggen och kontakten med Er besökare och gör därför ett nytt försök med en blogg. Namnet blir Ingemars Mlogg


Ingemar