Gustaf Cavallis samling Svenska Kopparmynt, NF Broberg 1927

  Gustaf Cavalli var apotekare och myntsamlare. Han föddes 1849 i Kungälv och avled 1926 i Skövde. Under sina levnadsår samlade han på sig imponernade samlingar av mynt i koppar. 1917 såldes hans plåtmyntsamling, samlingen som bestod av över 3000 plåtmynt är den största i sitt slag. Största delen av samlingen finns idag att beskåda på Avesta Myntmuseum. Cavalli var också en av vår tids största kopparmyntsamlare. Efter hans död fick NF Bobergs mynthandel 1927 möjlighet att sälja ett urval av hans samling. Gustaf Cavallis kopparmyntsamling såldes ut vid fem tillfällen 1927 (30 maj, 16 sept, 18 okt, 29 nov och 8 dec). Typuppställningen vad gäller Gustaf II Adolfsmynt var den bästa i sitt slag på 1920-talet och fortfarande idag hänvisas ofta till förteckningen. Auktionskatalogerna och prisnoteringar gavs 1971 ut i faksimilupplaga av bokförlaget Rediviva i Stockholm och är idag möjlig att köpa på antikvariat för under hundralappen. En vettig investering för kopparmyntsamlaren. Cavallis samling är den absolut största som någonsin sålts i Sverige. Kvaliten är kanske inte alltid den bästa, men bredden är imponerande.

Men antalet mynt och svårighetsgraden på många av mynten gör den till inte bara en största utan också till den mest betydelsefulla. Förutom de 1695 mynt som såldes på auktionerna 1927 bestod samlingen av tiotusentals mynt vilka bl.a. såldes via lagerlistor (i tabellform!) av Bobergs mynthandel. Enligt uppgift skall från Cavalli 1925 bestod hans samling av cirka 20.000 svenska koparmynt samt ett större antal dubbletter!!! Många av de mynt som idag finns i våra kopparmyntsamlingar torde härrör från Cavalli´s samling, även om proviens oftast saknas. Så sent som i november 2001 såldes åtminstone ett mynt som funnits i Cavalli´s samling.

Nedan redovisas de mest intressanta mynten som såldes på Cavallis auktion. Dock bara ett urval. Den som vill ta del av hela samlingen rekomenderas att köpa Redivas utmärkta faximil. Katalogen fungerar mycket bra som ett referensverk över Sveriges kopparmynt 1624- särskild vad gäller Gustav II Adolf:s mynt. Många av mynten finns idag liksom en stor del av plåtmyntsamlingen att beskåda på Avesta myntmuseum. Utöver nedan listade mynt innehöll samlingen ett stort antal provmynt och mynt slagna på felaktiga plantsar, av vilka mpnga är att beteckna som unika.

Valör och typ År Cav
1/2 öre klipping 1624 1-6
1 öre klipping spansk sköld 1625 22-23
1/2 öre klipping 1625 24
Fyrk klipping 1625 25
1 öre klipping Arboga 1626 179
1 öre 1630 Säter utan mm 1628 24
1/2 öre Säter 1627 118
1/2 öre Säter var. 1628 128-129
Fyrk Säter 1628 155
1 öre Nyköping MDCXXV2 1627 185
1/2 öre Nyköping provmynt 1629 251
1 öre Arboga m.tre kronor 1627 253
1/2 öre Arboga utan bandslingor 1627 289-291
1 öre Kock med SVECO, GOTHO 1628 294-295
1/2 öre Kock 1628 298
 
Valör och typ År Cav
1 öre 1641 65
1 öre MDCXL4 1644 70
1 öre liten krona 1650 152-153
2 1/2 öre 1661 10-12
Kristianstads belägring 1667 90-95
1 ÖrSm 1715 104-110
1/6 ÖrSm 1705 113
1/6 ÖrSm sveakronor som på silveröret 1715 125
1/2 ÖrSm rutad rand 1720 162
1 ÖrKm refflad rand 1721 168
1 ÖrKm tredubbel tjocklek 1768 238
1 ÖrKm pojkören 1772 257-261
5 kopek Avesta 1764-1787   262-267
1 Sk utan XIII i monogram 1814 303
Polett Förbundshären 1634 197
Källor:  
Gustaf Cavallis samling Svenska kopparmynt Stockholm 1971 faksimil
Avesta muntmuseum, NM XXXIX Tingström, Uppsala 1995
Mynttidningen 1/94 Lerum, 1994

Föregående sida

(Ingemars Myntsida)