Digital litteratur

ingemars.se

Länkar till digital litteratur, databaser m.m. som finns på nätet Skapad 2016-10-02 senast uppdaterad 2018-03-25

 

 Anglosachiska mynt...funna i svenska jord, Bror Emil Hildebrand, 1846

Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar, Carl Reinhold Berch, 1772

 Coins and Computers Newsletter (CCN)

 Erik Wallers medaljsamling, Nilsson, 2011 (pdf)

 ExNumis

Framlidne myntmästaren Christoffer Borgs samling, 1839

 LIBRIS - Kungliga Bibliotekets katalog (massor med numismatik)

 Minnespenningar över svenska män och kvinnor, Bror Emil Hildebrand, 1860

 Metallanalyser av mynt, numismatiska forskningsgruppen

 Mynt och varors värde, Jonas Hallenberg 1798 

 Mynt under golvet, Ehrnsten, Pro-gradu avhandling (pdf)

 Myntauktioner i Sverige AB, auktionskatalog 1-ff , 2009-ff

 Månedens Kommentar

Tidskriften Myntstudier

 Münzkabinett Berlin Online Catalogue

Numismatiska forskningsgruppen - Uppsatser

 Nya mynt SOU 1969:17

 Om de i svensk jord funna Österländska mynt, Carl Johan Tornberg, 1857

 Pollettbössan, Svenska Pollettföreningen 1- , 20??- ff

”Sveriges riksbank – en resa under 350 år”

 Roman Denari, Numismatiska Forskningsgruppen, Stockholm

 Samlad glädje 2009, Numismatiska klubben Uppsala

 Småskrifter for møntsamlere

 SOU 1966:4 En ny myntserie

 Svensk Numismatisk Tidskrift

 Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 1, Bror Hildebrand, 1874

 Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 2, Bror Hildebrand, 1875

 Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, Elias Brenner, 1731

 Uppsala Universitets Myntkabinett, Samlingsdatabas

 VITALIS - Vitterhetsakademins biblioteks huvudkatalog (massor med numismatik)

 Åbomynten i nordiska fynd, Jonsson, Pro-gradu avhandling (pdf)

 Översättningar av latinet på svenska kungliga medaljer, Emanuel Svenberg, 2013 (pdf)


Alla tips mottages.

Tillsammans bygger vi upp förteckningen! 

   

 

 

Copyright © ingemars.se 1998-2019